Tài liệu

NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Người phỏng vấn:……………………………………Thời gian:……………………………………
Người được phỏng vấn:………………………………Năm sinh:…………………………………
Vị trí xin việc:………..……………………………….Kết quả:……………………………………

A/ ĐỘNG CƠ XIN VIỆC VÀ QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC:
1. Vị sao anh chị nộp đơn vào chức vụ này?

2. Anh chị có nhận xét gì về Công ty chúng tôi?

3. Điều gì thích thú nhất trong công việc mà anh chị muốn xin làm?

4. Điều gì khiến anh chị cảm thấy được kích thích nhất trong công việc?

5. Theo anh chị công việc này có yêu cầu đòi hỏi gì?

6. Anh chị dự định sẽ tổ chức việc thực hiện công việc như thế nào?

7. Những quyền hành, số liệu nào anh chị muốn có tại sao?

8. Anh chị thấy mức lương bao nhiêu là hợp lý với công việc của anh chị vì sao?

9. Các chính sách nhà nước có ảnh hưởng như thế nào đến công việc anh chị cần tuyển?

B/ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC:
10. Anh chị tham gia vào các tổ chức hoặc hoạt động nào của sinh viên hay trogn xã hội?

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

11. Điểm trung bình của anh chị khi học đại học, hoặc lớp chuyên ngành?

12. Anh chị thích hay không thích môn nào nhất tại sao?

13. Đánh giá chung của anh chị về hoạt động đào tạo chuyên ngành?

14. Anh chị trang trải học phí của mình bằng cách nào?

C/CÔNG VIỆC CŨ:
15. Mức lương khởi đầu và mức lương hiện nay của anh chị là bao nhiêu? Vui lòng giải thích?

16. Tổng thu nhập hiện nay của anh chị là bao nhiêu?

17. Vì sao anh chị lại bỏ công việc cũ?

18. Anh chị có nhận xét gì về Công ty cũ của anh chị? Những điểm mạnh và điểm yếu? Điều gì anh 

chị không thích và thích công ty cũ?

D/ KIẾN THỨC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG VIỆC:
19. Hãy kể cho chúng tôi nghe về những nơi các anh chị đã làm việc, tên công việc, thời gian, nội 

dung, chức vụ.

20. Anh chị đạt được những giải thưởng nào liên quan đến công việc.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

21. Anh chị Anh chị co thể làm những công việc nào ở Công ty chúng tôi.

22. Những kinh nghiệm cũ giúp gì cho công việc mới?

23. Hãy kể về những thành công lớn nhất trong công việc của anh chị?

24. Anh chị có thường xuyên hoàn thành công việc với chất lượng và thời gian đúng hạn không?

25. Anh chị dự định sẽ làm những việc gì trong những ngày đầu tiên làm việc trong doanh nghiệp?

Ngoài ra hỏi tiêu chuẩn cho công việc là gì? Tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất.
Làm thế nào để thực hiện một công việc cụ thể?
Xử lý một tình huống cụ thể?

E/ KHẢ NĂNG HOÀ ĐỒNG VÀ GIAO TIẾP:
26. Hãy kể về lãnh đạo và đồng nghiệp cũ của anh chị?

27. Anh chị thấy rằng làm việc một mình hay theo nhóm sẽ thích hợp, hiệu quả hơn?

28. Anh chị giải quyết xung đột như  thế nào?

29. Quan hệ của anh chị và người hàng xóm như thế nào?

30. Anh chị có thể cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với người mới quên không?

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4951
20/12/2018
8 tài liệu
0
4155
20/12/2018
6 tài liệu
0
2874
20/12/2018
10 tài liệu
0
5070
20/12/2018
5 tài liệu
0
3114
20/12/2018
5 tài liệu
0
4666
20/12/2018
8 tài liệu
0
7364
20/12/2018
3 tài liệu
0
2215
20/12/2018
4 tài liệu
0
2572
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4055
20/12/2018
9 tài liệu
0
4547
20/12/2018
5 tài liệu
0
2611
20/12/2018
1 tài liệu
0
755
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2960
20/12/2018
9 tài liệu
0
5530