Tài liệu

NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ PHỎNG VẤN 

Chức danh dự tuyển:

Mã số ứng viên:

Thời gian phỏng vấn:

S
tt

Họ tên

MSUV

G.

Tính

N.Sinh

Trình độ

Tên trường

C.ngành

Chuyên môn

khác

Ngoại

ngữ

Vi

tính

Kinh

nghiệm

Điện thoại

Thời gian

P.V

Điểm

P.V

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày ………tháng……..năm 201…

Trưởng phòng NS

Lập biểu

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
4003
20/12/2018
8 tài liệu
0
3279
20/12/2018
6 tài liệu
0
2256
20/12/2018
10 tài liệu
0
3984
20/12/2018
5 tài liệu
0
2423
20/12/2018
5 tài liệu
0
3540
20/12/2018
8 tài liệu
0
5957
20/12/2018
3 tài liệu
0
1792
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4084
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3603
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3108
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4291