Tài liệu

NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THÔNG BÁO

V/v nội dung làm bài kiểm tra

Kính gửi:……………………………………………………………………

Trước hết Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã tham gia vào chương trình tuyển dụng của

công ty chúng tôi.

Sau khi kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phỏng vấn, Công ty thông báo: Anh/Chị

không trúng tuyển vào vị trí: ....................

Trường hợp Anh/Chị muốn nhận lại hồ sơ, xin vui lòng liên hệ Chị .............., Phòng NS.  Nếu

Anh/Chị không lấy lại hồ sơ, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ Anh/Chị vào hồ sơ lưu (ứng viên tiềm

năng).

Trân trọng kính chào!

TP.NHÂN SỰ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4019
20/12/2018
8 tài liệu
0
3296
20/12/2018
6 tài liệu
0
2269
20/12/2018
10 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2433
20/12/2018
5 tài liệu
0
3559
20/12/2018
8 tài liệu
0
5981
20/12/2018
3 tài liệu
0
1799
20/12/2018
4 tài liệu
0
1995
20/12/2018
6 tài liệu
0
4097
20/12/2018
7 tài liệu
0
3220
20/12/2018
9 tài liệu
0
3619
20/12/2018
5 tài liệu
0
2020
20/12/2018
1 tài liệu
0
586
20/12/2018
2 tài liệu
0
1140
20/12/2018
8 tài liệu
0
3136
20/12/2018
5 tài liệu
0
2356
20/12/2018
9 tài liệu
0
4322