Tài liệu

NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THÔNG BÁO

V/v nội dung làm bài kiểm tra

Kính gửi:……………………………………………………………………

Trước hết Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã tham gia vào chương trình tuyển dụng của

công ty chúng tôi.

Sau khi kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phỏng vấn, Công ty thông báo: Anh/Chị

không trúng tuyển vào vị trí: ....................

Trường hợp Anh/Chị muốn nhận lại hồ sơ, xin vui lòng liên hệ Chị .............., Phòng NS.  Nếu

Anh/Chị không lấy lại hồ sơ, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ Anh/Chị vào hồ sơ lưu (ứng viên tiềm

năng).

Trân trọng kính chào!

TP.NHÂN SỰ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3433
20/12/2018
8 tài liệu
0
2848
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
10 tài liệu
0
3429
20/12/2018
5 tài liệu
0
2085
20/12/2018
5 tài liệu
0
2863
20/12/2018
8 tài liệu
0
5131
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1695
20/12/2018
6 tài liệu
0
3575
20/12/2018
7 tài liệu
0
2734
20/12/2018
9 tài liệu
0
3098
20/12/2018
5 tài liệu
0
1741
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
945
20/12/2018
8 tài liệu
0
2633
20/12/2018
5 tài liệu
0
1993
20/12/2018
9 tài liệu
0
3586