Tài liệu

NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN TỰ KHAI CỦA ỨNG VIÊN

Vị trí dự tuyển :…………………………………Mã số :………………………………
Mã số ứng viên :…………………………………………………………………………

1.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên

    MSNV

Ví trí ứng tuyển

Bộ phận

Số CMND

Ngày cấp

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Tôn giáo

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện nay

Điện thoại

ĐT di động

2.

Trình độ học vấn:

2.1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tên trường

Chuyên ngành

Thời gian

Xếp loại

Tiểu học

PTCS

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PTTH

TC 1 

TC 2

CĐ 1

CĐ 2

ĐH 1 

ĐH 2

Trên ĐH

2..1. Ngoại ngữ 

Tiếng 

Anh      

Nhật       

Hoa     

Khác  _____   

Loại bằng

A      B      C

A       B      C

A       B     C

A       B     C

2.3. Tin học

Ms.Word    

Ms. Access  

Ms.Excel    

Ms.PPoint   

Corel    

Photoshop   

Khác_____ 

2.2.3. Chuyên môn khác  (liệt kê cả những khoá đang học)

STT

Văn bằng

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Xếp loại

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3.

Nghề nghiệp:

3.1. Mục tiêu nghề nghiệp:

Mục tiêu nghề nghiệp

Mức lương đề nghị (thử việc)

Mức lương chính thức (sau khi thử việc)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2874
20/12/2018
10 tài liệu
0
5065
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4665
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4054
20/12/2018
9 tài liệu
0
4545
20/12/2018
5 tài liệu
0
2610
20/12/2018
1 tài liệu
0
755
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5527