Tài liệu

NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN TỰ KHAI CỦA ỨNG VIÊN

Vị trí dự tuyển :…………………………………Mã số :………………………………
Mã số ứng viên :…………………………………………………………………………

1.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên

    MSNV

Ví trí ứng tuyển

Bộ phận

Số CMND

Ngày cấp

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Tôn giáo

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện nay

Điện thoại

ĐT di động

2.

Trình độ học vấn:

2.1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tên trường

Chuyên ngành

Thời gian

Xếp loại

Tiểu học

PTCS

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PTTH

TC 1 

TC 2

CĐ 1

CĐ 2

ĐH 1 

ĐH 2

Trên ĐH

2..1. Ngoại ngữ 

Tiếng 

Anh      

Nhật       

Hoa     

Khác  _____   

Loại bằng

A      B      C

A       B      C

A       B     C

A       B     C

2.3. Tin học

Ms.Word    

Ms. Access  

Ms.Excel    

Ms.PPoint   

Corel    

Photoshop   

Khác_____ 

2.2.3. Chuyên môn khác  (liệt kê cả những khoá đang học)

STT

Văn bằng

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Xếp loại

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3.

Nghề nghiệp:

3.1. Mục tiêu nghề nghiệp:

Mục tiêu nghề nghiệp

Mức lương đề nghị (thử việc)

Mức lương chính thức (sau khi thử việc)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
695
20/12/2018
8 tài liệu
0
4366
20/12/2018
8 tài liệu
0
3637
20/12/2018
6 tài liệu
0
2503
20/12/2018
10 tài liệu
0
4424
20/12/2018
5 tài liệu
0
2705
20/12/2018
5 tài liệu
0
3980
20/12/2018
8 tài liệu
0
6579
20/12/2018
3 tài liệu
0
1956
20/12/2018
4 tài liệu
0
2243
20/12/2018
6 tài liệu
0
4431
20/12/2018
7 tài liệu
0
3537
20/12/2018
9 tài liệu
0
3998
20/12/2018
5 tài liệu
0
2238
20/12/2018
1 tài liệu
0
653
20/12/2018
2 tài liệu
0
1283
20/12/2018
8 tài liệu
0
3484
20/12/2018
5 tài liệu
0
2589
20/12/2018
9 tài liệu
0
4895