Tài liệu

NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY ...

(....................... năm 20...) 

Stt

Vị trí tuyển

dụng

Đơn vị

SL

Lý do tuyển

Dự kiến

mức lương

Thời gian dự kiến tuyển

Hình thức đăng

tuyển

Hội đồng tuyển

dụng

Dự trù kinh phí

tuyển dụng

Nhận HS

Test

PV

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

NGƯỜI LẬP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4349
20/12/2018
8 tài liệu
0
3621
20/12/2018
6 tài liệu
0
2494
20/12/2018
10 tài liệu
0
4406
20/12/2018
5 tài liệu
0
2692
20/12/2018
5 tài liệu
0
3963
20/12/2018
8 tài liệu
0
6556
20/12/2018
3 tài liệu
0
1952
20/12/2018
4 tài liệu
0
2234
20/12/2018
6 tài liệu
0
4408
20/12/2018
7 tài liệu
0
3517
20/12/2018
9 tài liệu
0
3980
20/12/2018
5 tài liệu
0
2226
20/12/2018
1 tài liệu
0
651
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
8 tài liệu
0
3467
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4870