Tài liệu

NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH ỨNG VIÊN LÀM BÀI KIỂM TRA

Chức danh dự tuyển:

Mã số ứng viên:

S
tt

Họ tên

MSUV

G.

Tính

N.Sinh

Trình

độ

Tên

trường

C.ngành

Chuyên môn

khác

Ngoại

ngữ

Vi

tính

Kinh nghiệm

Điện thoại

Thời

gian thi

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày ………tháng……..năm 20…

Trưởng phòng NS

Lập biểu

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
626
20/12/2018
8 tài liệu
0
4038
20/12/2018
8 tài liệu
0
3310
20/12/2018
6 tài liệu
0
2276
20/12/2018
10 tài liệu
0
4019
20/12/2018
5 tài liệu
0
2441
20/12/2018
5 tài liệu
0
3574
20/12/2018
8 tài liệu
0
5990
20/12/2018
3 tài liệu
0
1803
20/12/2018
4 tài liệu
0
2000
20/12/2018
6 tài liệu
0
4110
20/12/2018
7 tài liệu
0
3231
20/12/2018
9 tài liệu
0
3628
20/12/2018
5 tài liệu
0
2026
20/12/2018
1 tài liệu
0
591
20/12/2018
2 tài liệu
0
1144
20/12/2018
8 tài liệu
0
3144
20/12/2018
5 tài liệu
0
2367
20/12/2018
9 tài liệu
0
4344