Tài liệu

Nội quy PCCC

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….oOo……..

NỘI QUI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

Để đảm bảo an toàn tài sản trang thiết bị nhà xưởng, an ninh trật tự của Công ty, nay qui 

định việc Phòng cháy chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên Công ty kể cả 

khách hàng đến công tác tại Công ty.

Điều 2: Cấm không sử dụng lửa, củi đun nấu, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất, dùng dây đồng, 

dây bạc thay cầu trì, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, để các chất cháy gần 

cầu chì, bảng điện và trên dây dẫn điện.

Điều 3: Sắp xếp trật tự vật tư hàng hoá trong kho, khu vực sản xuất gọn gàng, sạch sẽ. Xếp riêng 

từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái nhà, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng hoá 

và cứu chữa khi cần thiết. Khi sử dụng xăng công nghiệp, hoá chất phải thật cẩn thận, 

tuân theo hướng dẫn sử dụng.

Điều 4: Khi xuất nhập hàng hoá xe không được nổ máy trong kho nơi sản xuất và khi đậu xe, phải 

hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại.

Điều 6: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được sử dụng vào việc 

khác.

Điều 7: Ai thực hiện tốt qui định này sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà xử 

lý từ cảnh cáo đến thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để truy tố trước pháp 

luật.

Điều 8: Nội qui này có hiệu lực kể từ ngày ký.

       Tp Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 200

  TỔNG GIÁM ĐỐC CTY

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2753
1 tài liệu
0
812
10 tài liệu
0
6383
3 tài liệu
0
1975
1 tài liệu
0
798
1 tài liệu
0
729
3 tài liệu
0
2369
1 tài liệu
0
3380
2 tài liệu
0
2076
1 tài liệu
0
786
1 tài liệu
0
772

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2753
22/09/2018
1 tài liệu
0
812
26/09/2018
10 tài liệu
0
6383
26/09/2018
3 tài liệu
0
1975
26/09/2018
1 tài liệu
0
798
26/09/2018
1 tài liệu
0
729
26/09/2018
3 tài liệu
0
2369
26/09/2018
1 tài liệu
0
3380
26/09/2018
2 tài liệu
0
2076
26/09/2018
1 tài liệu
0
786
26/09/2018
1 tài liệu
0
772