Tài liệu

Noi quy cong ty 9

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NỘI QUY LAO ĐỘNG

- Thực hịên Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị

định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao

động và trách nhiệm vật chất.

- Để đảm bảo các họat động của Cty CP ................................... có nề nếp, đáp ứng yêu cầu

sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động của Công ty, Giám đốc Cty

CP ................................... ban hành Nội quy lao động như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nội quy lao động là những quy định chung của Công ty, bắt buộc toàn thể CNV

(công nhân viên) phải thi hành khi làm việc trong Công ty.

Điều 2: Nội quy lao động áp dụng cho tất cả CNV làm việc trong Công ty theo các hình

thức hợp đồng lao động, kể cả người lao động đang trong thời gian thử việc, học nghề.

Điều 3: Bản nội quy này có hiệu lực kể từ ngày được Cty CP ................................... thỏa

thuận với Ban chấp hành công đoàn của Công ty và được đăng ký tại Phòng Lao động Thương

binh và Xã hội - Quận 10. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định trong bảng nội quy này.

Điều 4: Mọi trường hợp không quy định trong nội quy này sẽ được áp dụng theo Luật Lao

động và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

- 1 –

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG II

THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 5: Thời giờ làm việc của CNV trong toàn Công ty được quy định như sau:

1. Trong điều kiện và môi trường làm việc bình thường một ngày làm việc 8 giờ, riêng thứ 7 thì chỉ

làm buổi sáng (4 giờ).

- Giờ làm việc của CNV khối văn phòng, CNV làm công tác quản lý:

+ Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ.

+ Chiều từ 1 giờ đến 5 giờ.

- Giờ làm việc của công nhân trực ca theo sự phân công trực tiếp của Tổ trưởng trên cơ sở

phương án trực ca được Giám đốc phê duyệt.

- Giờ làm việc của tài xế lái xe được tính theo lệnh điều xe, các NV lái xe phải có mặt theo

lệnh triệu tập đột xuất và được hưởng chế độ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

- Giờ làm việc của  nhân viên bảo vệ thì được chia theo ca (ngày và đêm). Nhưng do tính

chất công việc nên nhân viên bảo vệ phải đến Công ty sớm hơn để nhận bàn giao ca và kết thúc

muộn hơn. Tiền lương và chế độ đuợc thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

2. Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, CNV được huy động làm thêm giờ nhưng thời gian làm thêm

không vượt quá 50% số giờ làm việc trong ngày, tổng thời gian làm thêm không vượt quá 200 giờ

trong năm. Số giờ làm thêm sẽ được trả lương làm thêm giờ (tiền lương làm thêm giờ được quy

định cụ thể trong Quy chế tiền lương) hoặc được bố trí nghỉ bù.

- 2 –

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3. Tất cả CNV phải nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc quy định, không đi muộn về sớm. Trường

hợp có lý do chính đáng phải được sự đồng ý của người phụ trách trực tiếp hoặc của ban lãnh đạo

Công ty.

Điều 6: Thời giờ nghỉ ngơi của CNV trong toàn Công ty được quy định như sau:

1. Đối với CNV làm việc liên tục thì được nghỉ 30 phút, làm ca đêm được nghỉ 45 phút, thời gian

nghỉ được tính vào giờ làm việc.

2. Tuần làm việc 6 ngày, sau mỗi tuần làm việc người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày (24 giờ

liên tục) vào ngày chủ nhật hoặc ngày thường. Nếu do nhu cầu công việc mà không nghỉ hàng tuần

được thì số ngày nghỉ phải đi làm đó được thanh toán lương ngoài giờ hoặc nghỉ bù vào ngày khác.

Đối với người lao động làm việc theo ca thì ngày nghỉ tuần được tính theo vòng ca.

3. CNV được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương 9 ngày lễ trong năm như sau:

+ Tết dương lịch 01 ngày (01/01 dương lịch).

+ Tết âm lịch 04 ngày (Một ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch).

+ Ngày chiến thắng 01 ngày (30/04 dương lịch).

+ Ngày quốc tế lao động 01 ngày (01/05 dương lịch).

+ Ngày quốc khánh 01 ngày (02/09 dương lịch).

+ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 1 ngày (10/03 âm lịch).

Nếu ngày lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp

theo. Nếu do yêu cầu công việc không nghỉ đúng vào ngày lễ được thì người lao động được bố trí

nghỉ bù vào ngày khác và Công ty phải thanh toán thêm tiền chênh lệch. (VD: Ngày lễ khi đi làm

sẽ đuợc hưởng 300% lương nên khi nghỉ bù vào ngày khác thì sẽ được hưởng thêm phần chênh

lệch là: 300% - 100% = 200% lương).

4. Người lao động nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương như sau:

+ Kết hôn: Nghỉ 03 ngày.

+ Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày.

+ Bố, Mẹ (Tứ thân Phụ, Mẫu), Vợ (Chồng), Con chết: Nghỉ 03 ngày.

- 3 –

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
738
0 trang
0
798
0 trang
0
894
0 trang
0
850
0 trang
0
682
0 trang
0
529
0 trang
0
571
0 trang
0
925
0 trang
0
1116

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1153
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1501
5 tài liệu
0
3303
10 tài liệu
0
6987

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1153
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1501
22/09/2018
5 tài liệu
0
3303
22/09/2018
10 tài liệu
0
6987