Tài liệu

Noi quy cong ty 6

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NỘI QUY LAO ĐỘNG

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------oOo------

                    

NỘI QUY LAO ĐỘNG

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Nhằm quản lý Người lao động, yêu cầu Người lao động phải tuân thủ và thực 

hiện nội quy lao động trong thời gian làm việc tại Công ty.

-

Đưa ra các hình thức xử lý đối với trường hợp Người lao động vi phạm kỷ luật 

lao động, gây thiệt hại đến tài sản của Công ty.

II/ PHẠM VI ÁP DỤNG:

-

Áp dụng đối với tất cả mọi  Người  lao động làm việc trong Công ty theo các

hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả Người lao động đang trong thời

gian thử việc, học nghề.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

NLĐ: Người lao động

-

GĐ: Giám đốc

-

NS: Nhân sự

-

HC: Hành chính

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

IV/ NỘI DUNG:

A/  THỜI GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI 

Điều 1: Biểu thời gian làm việc trong ngày:

- Số giờ làm việc trong ngày: 8 tiếng.

- Số ngày làm việc trong tuần: 5.5 ngày. Từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy. 

Tuy nhiên theo yêu cầu công việc Công ty có thể huy động CBNV làm thêm chiều thứ

Bảy và tính lương gấp 1,5 ngày thường.

- Thời điểm làm việc buổi sáng: 8h -12h.

- Riêng sáng thứ Bảy, bắt đầu làm việc từ 8h15.

- Thời điểm làm việc buổi chiều: 13h30- 5h30.

 

Điều 2: Ngày nghỉ hằng tuần: Chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật.

Điều 3: Nghỉ có lương:

3.1 Nghỉ lễ, Tết hằng năm

        -Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch)

        -Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).

        -Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

        -Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

        -Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).

       -Ngày Quốc Khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì NLĐ sẽ được nghỉ bù

vào ngày tiếp theo.

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
729
0 trang
0
781
0 trang
0
889
0 trang
0
843
0 trang
0
666
0 trang
0
564
0 trang
0
910
0 trang
0
2942
0 trang
0
1099

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1137
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1483
5 tài liệu
0
3251
10 tài liệu
0
6866

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1137
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1483
22/09/2018
5 tài liệu
0
3251
22/09/2018
10 tài liệu
0
6866