Tài liệu

Noi quy cong ty 5

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

   

  NỘI QUY LAO ĐỘNG

1

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Năm 2013

MỤC LỤC

PHẦN I

GIỚI THIỆU ………………………………………………… : Tr5

PHẦN II

NỘI QUY LAO ĐỘNG ……………………………………... : Tr10

Chương I

Quy định chung……………………………………………….

Điều 1 …………………………………………………………. : Tr10
Điều 2 …………………………………………………………. : Tr10
Điều 3 …………………………………………………………. : Tr10

Chương II

Thời giờ làm việc – Thời giờ nghỉ ngơi 

Điều 4: Thời giờ làm việc …………………………………….. : Tr10
Điều 5: Thời giờ nghỉ ngơi …………………………………… : Tr11
Điều 6: Nghỉ hằng năm ……………………………………….. : Tr12

2

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 7: Nghỉ Lễ,tết …………………………………………… : Tr12
Điều 8: Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương …………… : Tr12
Điều 9: Thủ tục xin phép nghỉ ………………………………... : Tr13
Điều 10: Làm thêm giờ ……………………………………….. : Tr13

Chương III

Trật tự tại nơi làm việc – Sử dụng các phương tiện làm việc

Điều 11: Diện mạo nơi làm việc ……………………………… : Tr14
Điều 12: Tác phong làm việc …………………………………. : Tr15
Điều 13: Quy định ra vào Công ty và tiếp khách đến làm việc

: Tr17

Điều 14: Quy định về hút thuốc ………………………………. : Tr19
Điều 15: An ninh trong khách sạn ……………………………. : Tr19
Điều 16: Quy định sử dụng các thiết bị, phương tiện làm việc

: Tr20

Điều 17: Khiếu nại của khách hàng …………………………

: Tr23

Chương IV

An toàn vệ sinh lao động – PCCC &CNCH

Điều 18: Quy định chung về ATVSLĐ-PCCC ……………….. : Tr24
Điều 19: Phòng cháy và chữa cháy …………………………… : Tr25
Điều 20: Trường hợp bị thương và tai nạn …………………… : Tr26

Chương V

Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh của Công ty

Điều 21: Tài sản Công ty ……………………………………..

: Tr27

Điều 22: Nghĩa vụ bảo vệ tài sản Công ty của người lao động

: Tr27

3

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
734
0 trang
0
791
0 trang
0
893
0 trang
0
847
0 trang
0
526
0 trang
0
569
0 trang
0
918
0 trang
0
2952
0 trang
0
1105

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1146
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1497
5 tài liệu
0
3285
10 tài liệu
0
6939

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1146
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1497
22/09/2018
5 tài liệu
0
3285
22/09/2018
10 tài liệu
0
6939