Tài liệu

Noi quy cong ty 2

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------oOo------

                    

NỘI QUY LAO ĐỘNG

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Nhằm quản lý Người lao động, yêu cầu Người lao động phải tuân thủ và thực hiện nội quy lao 

động trong thời gian làm việc tại Công ty.

-

Đưa ra các hình thức xử lý đối với trường hợp Người lao động vi phạm kỷ luật lao động, gây 
thiệt hại đến tài sản của Công ty.

II/ PHẠM VI ÁP DỤNG:

-

Áp dụng đối với tất cả mọi Người lao động làm việc trong Công ty theo các hình thức và các loại
hợp đồng lao động, kể cả Người lao động đang trong thời gian thử việc, học nghề.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

NLĐ: Người lao động

-

TGĐ: Tổng giám đốc

-

NS: Nhân sự

-

HC: Hành chính

Tổ chức đánh giá khảo sát độc lập Vinatest
Trụ sở:
 B5, đô thị Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam |  Tel:  (844) 668 20 224  l Fax: (844) 37855518
 Website: 

www.

 

 vinatest

 

 .vn

. l Email: 

contact@

 

 vinatest

 

 .vn

 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

IV/ NỘI DUNG:

A/  THỜI GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI 

Điều 1: Biểu thời gian làm việc trong ngày:

- Số giờ làm việc trong ngày: 8 tiếng.

- Số ngày làm việc trong tuần: 5.5 ngày. Từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy. 

Tuy nhiên theo yêu cầu công việc Công ty có thể huy động CBNV làm thêm chiều thứ Bảy và tính lương
gấp 1,5 ngày thường.

- Thời điểm làm việc buổi sáng: 8h -12h.

- Riêng sáng thứ Bảy, bắt đầu làm việc từ 8h30.

- Thời điểm làm việc buổi chiều: 13h30- 17h30.

 

Điều 2: Ngày nghỉ hằng tuần: Chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật.

Điều 3: Nghỉ có lương:

3.1 Nghỉ lễ, Tết hằng năm

        -Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch)

        -Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).

        -Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

        -Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

        -Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).

       -Ngày Quốc Khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì NLĐ sẽ được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Tổ chức đánh giá khảo sát độc lập Vinatest
Trụ sở:
 B5, đô thị Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam |  Tel:  (844) 668 20 224  l Fax: (844) 37855518
 Website: 

www.

 

 vinatest

 

 .vn

. l Email: 

contact@

 

 vinatest

 

 .vn

 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3.2 Nghỉ phép hằng năm

- NLĐ có 12 tháng làm việc tại Công ty thì được nghỉ 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương. 

Mỗi tháng NLĐ được nghỉ 1 ngày phép, nếu không nghỉ thì ngày phép đó sẽ cộng dồn vào những tháng

sau. 

Cụ thể như sau: Nếu tháng 1 nhân viên có một ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương mà không sử dụng

thì có thể cộng dồn vào tháng 2. Đến tháng 2 có nhu cầu sử dụng thì có thể sử dụng cả 2 ngày phép.
Nhân viên cũng có thể sử dụng một lần phép năm nếu không ảnh hưởng đến công việc. 

- Trường hợp NLĐ không nghỉ hết số ngày phép của năm thì được cộng dồn vào và chuyển sang 6

tháng đầu năm sau. Nếu trong thời gian này mà NLĐ vẫn chưa dùng hết số ngày phép đó thì số ngày

phép chuyển sang 6 tháng cuối năm sau sẽ mất.

3.3 Nghỉ việc riêng có lương

Trong những trường hợp sau NLĐ vẫn được hưởng nguyên lương:

-

Kết hôn được nghỉ 3 ngày

-

Con kết hôn được nghỉ 1 ngày

-

Bố mẹ (cả 2 bên vợ chồng) chết, vợ, chồng hoặc con chết được nghỉ 3 ngày

-

Ông bà nội ngoại chết, anh chị em ruột, họ hàng mất được nghỉ 1 ngày

-

NLĐ nam có vợ sinh con được nghỉ 1 ngày.

3.4 Nghỉ việc riêng không lương:

NLĐ có thể thỏa thuận với Công ty nghỉ không lương tối đa 2 lần trong các trường hợp sau:

-

Người thân NLĐ bị bệnh không có người chăm sóc.

-

NLĐ sinh con trong thời gian 6 tháng không có người trông nom.

-

NLĐ xét thấy cần được đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn mà họ đang đảm
trách.

-

Các trường hợp khác mà Công ty xét thấy hợp lý.

-

Ngày xin nghỉ không lương cộng dồn quá 30 ngày trong vòng 1 năm. 

Tổ chức đánh giá khảo sát độc lập Vinatest
Trụ sở:
 B5, đô thị Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam |  Tel:  (844) 668 20 224  l Fax: (844) 37855518
 Website: 

www.

 

 vinatest

 

 .vn

. l Email: 

contact@

 

 vinatest

 

 .vn

 

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
739
0 trang
0
894
0 trang
0
850
0 trang
0
682
0 trang
0
529
0 trang
0
571
0 trang
0
925
0 trang
0
2958
0 trang
0
1116

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1153
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1502
5 tài liệu
0
3307
10 tài liệu
0
6987

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1153
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1502
22/09/2018
5 tài liệu
0
3307
22/09/2018
10 tài liệu
0
6987