Tài liệu

Noi quy cong ty 1

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NỘI QUY LAO ĐỘNG

I  - MỤC ĐÍCH:

-

Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Công ty.

-

Đảm bảo thực hiện kỷ luật trong thời gian làm việc.

-

Làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

II – PHẠM VI:

ĐIỀU  1:  Bản nội quy lao động này bao gồm những quy định về kỷ luật lao động mà người
lao động phải thực hiện khi làm việc tại Công Ty, quy định việc xử lý đối với người lao động
có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi
phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại về tài sản của Công Ty.

ĐIỀU  2:  Nội quy lao động được áp dụng đối với mọi người lao động làm việc tại Công Ty
theo các hình thức và các hợp đồng lao động, kể cả người học nghề, người tập nghề trong
Công Ty .

III – NỘI DUNG:

ĐIỀU  1  THỜI GIAN LÀM VIỆC – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI: 

1/.  THỜI GIAN LÀM VIỆC:

-

Thời giờ làm việc của tất cả  CBCNV là 8 h / 1 ngày ( 06 ngày / 1 tuần ).

-

Văn phòng công ty:  Sáng từ  8h 00‘ đến 12h00‘, chiều từ  13h 30‘ đến 17h 30‘.

1

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Phân xưởng sản xuất: Đối với văn phòng phân xưởng: Sáng từ   8h 00‘ đến 12h00‘,
chiều từ  13h 30‘ đến 17h 30‘, đối với CNV sản xuất: Sáng từ  7h 30‘ đến 12h00‘, chiều
từ  13h ‘ đến 17h 30‘.

Trong trưòng hợp cần thiết phải làm gấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Công

ty có quyền yêu cầu người lao động tăng ca  làm thêm giờ nhưng không quá 4 giờ trong một
ngày .

Tiền lương tăng ca được tính như sau : Tăng ca ngày thường được trả 150%, tăng ca 

ngày lễ, chủ nhật được trả 200 % .

 2/.   THỜI GIAN NGHỈ NGƠI: 

2.1

Tất cả người lao động trong Công ty nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật (theo
yêu cầu sản xuất công nhân có thể tăng ca và sẽ nghỉ bù vào ngày khác).

2.2

Nghỉ hội họp, học tập đầu ca hoặc cuối ca: 8 h 00‘ hoặc 17 h 30’ (được
hưởng lương).

2.3

Đối với công nhân nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60
phút được hưởng nguyên lương (chương  X, điều 115 khoản 3). Đối với phụ
nữ có thai đến tháng thứ bảy chỉ làm 7 giờ hành chánh/ngày và hưởng lương
8 giờ.

2.4

Giờ làm thêm: Giám Đốc Công ty có thể huy động công nhân viên làm thêm
giờ nhưng phải được người lao động đồng ý và phải đảm bảo nguyên tắc sau:

                   +   Một ngày không quá 4 tiếng.

3/.  CHẾ ĐỘ NGHỈ  :    
 
3.1   Nghỉ được hưởng 100 % lương (Điều 73 chương VII – mục I – thời gian nghỉ ngơi):
                    +   Tết Dương lịch  :  01 ngày  (01/01 dương lịch ).
                    +   Tết  Aâm lịch      :  04 ngày  (1 ngày cuối năm + 3 ngày đầu năm)  

2

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                    +   Ngày  30/4         :  01 ngày (ngày chiến thắng).
                    +   Ngày  1/ 5          :  01 ngày (Quốc tế lao động).
                    +   Ngày  2 / 9         :  01 ngày  (Quốc khánh).

Nếu ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày chủ nhật hằng tuần thì người lao động được nghỉ

bù vào ngày tiếp theo.

3.2   Những ngày nghỉ khác được hưởng  100 % lương: 
                    +   Được phép nghỉ  03 ngày đối với các trường hợp: người lao động kết hôn, bố

mẹ (bên chồng ,vợ), chồng hoặc con chết.

        +   Được phép nghỉ  01 ngày nếu có con kết hôn.

3.3

Nghỉ phép thường niên được hưởng 100% lương: Tất cả CNV trong Công Ty
làm việc đủ 12 tháng được nghỉ phép(không tính ngày lễ, chủ nhật):

      +   12 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường .    
      +   14 ngày với người làm công việc nặng nhọc .

               +   Nếu chưa đủ 12 tháng thì cứ mỗi tháng được nghỉ 01 ngày phép NLĐ có thể

nghỉ 01 lần hay nhiều lần trong năm nhưng phải báo trước ít nhất  02 ngày
cho phụ trách để có kế hoạch sắp xếp  . Trường hợp bất khả kháng phải nghỉ
đột xuất thì báo cho người phụ trách ngay trong ngày nghỉ

      +   Cứ 05 năm thâm niên làm việc cho Công ty, người lao động được nghỉ thêm

1 ngày phép .

      +    Khi NLĐ cần giải quyết công việc gia đình , ngày phép không còn NLĐ có

thể làm đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương  (đơn phải gởi trước 24
giờ ). Và tổng số ngày nghỉ không quá 3 ngày / tháng  - 20 ngày / năm .

 
3.4 . Nghỉ bệnh : 

3

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
778
0 trang
0
887
0 trang
0
843
0 trang
0
665
0 trang
0
520
0 trang
0
564
0 trang
0
910
0 trang
0
2940
0 trang
0
1098

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1131
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1482
5 tài liệu
0
3243
10 tài liệu
0
6848

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1131
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1482
22/09/2018
5 tài liệu
0
3243
22/09/2018
10 tài liệu
0
6848