Nhàn Katherine

"Tôi vốn là một kẻ sợ các con số, nhìn đến báo cáo tài chính là choáng váng đầu óc. Nhưng nhờ vào bài giảng, chia sẻ của thầy Hùng, tôi cảm thấy thực ra những con số cũng không thực đáng sợ như mình nghĩ và hoàn toàn có thể phối hợp với các phòng ban để  giải quyết các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp”.

 

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nữ
Công ty: 
Công ty cổ phần Free You Universal
Hiển thị trên trang chủ: 
Hiển thị trên trang chủ