Nguyễn Xuân An

Những kiến thức trong khóa huấn luyện rất cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp SME.

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nam
Công ty: 
Trưởng phòng xúc tiến thương mại Công ty CP phát triển nông nghiệp Bắc Giang
Hiển thị trên trang chủ: 
Không