Tài liệu

Nang suat va chat luong ( Productivity and Quality )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí Năng suất và chất lượng

Productivity and Quality

Stt English

VietNamese

01

Define productivity.

02

How is productivity measured?

03

What are the principles behind 
continuous improvement?

04

Looking only at output and costs, 
under what circumstances would 

productivity fall?

05

Looking only at output and costs, 

under what circumstances would 
productivity rise?

06

Name some of the means by which 
productivity can be improved.

07

What steps can be taken to insure 
quality in any operation?

08

What are the objectives behind 
"Quality Circles"?

09

What is "Total Quality Management" or
"TQM"?

10

What measures would you implement 
to encourage employee involvement in

a quality improvement program?

11

What is "benchmarking" and what are 

the benefits of benchmarking?

12

What is ISO 9000 and how can it 

support our quality efforts?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5658
10 tài liệu
0
5890
4 tài liệu
0
2376

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5658
23/09/2018
10 tài liệu
0
5890
23/09/2018
4 tài liệu
0
2376