MUÔN TÀI KHÔNG BẰNG DÀI VỐN - ĐÚNG HAY SAI TRONG CƠN BÃO THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

04:08 07/20/2018

Lộ trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Giải pháp tháo gỡ mọi khóa khăn cho doanh nghiệp đã được giải quyết qua khóa học GIẢI MÃ GỌI VỐN của Verco hôm 13 -14/07 tại văn phòng chính phủ.

Hãy cùng xem các kênh truyền thông, đặc biệt là kinh truyền hình kinh tế VITV nói gì về khóa học này.

 

Bình luận