Tài liệu

Muc tieu nghe nghiep ( Career Goals )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng mục tiêu nghề nghiệp 

Career Goals

Stt English

VietNamese

01

Where do you want to be 5 years from
now in your career?

Với sự nghiệp, bạn muốn trở thành gì 
trong vòng 5 năm tới ?

02

What are your long term career goals?

03

What prompted you to take your 
current job?

04

Where do you see yourself 10 years 
from now?

05

Why did you make a career change?

06

Why do you want to leave your 
current position?

07

Five years ago, where did you see 
yourself today?

08

What is your career goal?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5552
23/09/2018
4 tài liệu
0
2233
23/09/2018
10 tài liệu
0
6039