Minh Khôi

Khôi Đã học hai ngày khóa chiến lược nguồn vốn ( free ) của thầy Kim Hùng VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc sau đó là khóa chìa khóa tài chính doanh nghiệp ( mất phí ) về sau. Học hỏi được rất nhiều về các chiến lược tài chính doanh nghiệp.
Anh em nào làm chủ doanh nghiệp nên tham gia , trong lớp có giới thiệu về khóa học chuyên sâu về sau , có thể tham gia hoặc ko tham gia tùy ý nhưng nội khóa miễn phí này cũng mở não được cho rất nhiều người rồi.

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nam
Công ty: 
Founder tại Achio Design
Hiển thị trên trang chủ: 
Hiển thị trên trang chủ