Tài liệu

Military to Civilian

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

Military to Civilian

Stt English

VietNamese

01

How has your military experience 
prepared you for this position?

02

Which skills did you learn in the 
military that will contribute the most 

to your effective performance in this 
job?

03

What was the single most important 
lesson that you have learned in the 

military?

04

Why did you choose the branch of the 

service that you served?

05

What do you think will be your 

greatest adjustment in moving from 
the military to this position?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5630
10 tài liệu
0
5865
4 tài liệu
0
2368

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5630
23/09/2018
10 tài liệu
0
5865
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368