Tài liệu

Mau TONG HOP So do 1 3 Toan Cong ty

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

T NG H P S  Đ  1:3

Ơ Ồ

Đ n vị

ơ

V  trí then ch t

Nhân s  k  th a

ự ế

Giám đ c nhân s

PHÒNG NHÂN S

PHÒNG HÀNH CHÍNH

PHÒNG ………

background image

  T  l  % so v i chu n   

ỷ ệ

V  Trí S  Đ  1:3

ơ ồ

Không qui ho ch

K  th a ngay

ế

K  th a sau 6 tháng - 18 tháng

ế

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ph m T Ng c H nh

0

0

Tr

ng Thái Nhu

ươ

0

Nguy n Th  D

0

0

0

0

0

0

0

0

Pham Th  E

0

0

0

Nguy n Th  C

0

0

0

0

0

Nguy n Văn B

ch a có

ư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nguy n Văn A

ch a có

ư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

background image

K  th a sau 24 tháng

ế

Tr n Th  Ki u Oanh

0
0

Nguy n Th  Thân

0
0

0

Ph m ….

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Tr n th  A

Tr ờng Thị C

ư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8502