Tài liệu

Mau tham khao qui trinh san xuat theu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THÊU

Người thực hiện

Nội dung công việc

Tài liệu/Biểu mẫu

Quản đốc

Giao nhận

Giao nhận

Phó QĐ

Công nhân

KCS

KCS

Giao nhận

Quản đốc

Bản Kế hoạch

HDCV Giao nhận thêu

HDCV Giao nhận thêu

Mẫu khách duyệt

HDCV công nhân đứng 
máy thêu

HDCV KCS thêu

HDCV KCS thêu

HDCV Giao nhận thêu

Bản Kế hoạch

Nhận Kế hoạch sản xuất

Nhập Nguyên phụ liệu

Sản xuất thử

Sản xuất hàng loạt

Kiểm tra chất lượng

Giao hàng

Báo cáo đơn hàng

Yêu cầu sản phẩm thêu

Duyệt mẫu

Sửa chữa

Loại bỏ

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
717
5 tài liệu
0
2416
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2281
6 tài liệu
0
3510
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1734
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1980
4 tài liệu
0
2629
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1482
2 tài liệu
0
1068
9 tài liệu
0
3875

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
717
21/12/2018
5 tài liệu
0
2416
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2281
22/12/2018
6 tài liệu
0
3510
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1734
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1980
22/12/2018
1 tài liệu
0
679
22/12/2018
4 tài liệu
0
2629
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
615
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1823
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1482
21/12/2018
2 tài liệu
0
1068
21/12/2018
9 tài liệu
0
3875
21/12/2018
2 tài liệu
0
983