Tài liệu

Mẫu đánh giá của PKD

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

BẢN ĐÁNH GIÁ TRONG TUẦN

Từ ngày ……đến ngày …..tháng…..năm 200

Họ và tên nhân viên:…………………………

MỤC TIÊU

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

1/ Giờ giấc làm việc 

- Toàn bộ nhân viên phải thực hiện đúng theo nội quy-quy định .

 Về với lý lo đột suất phải gọi điện báo trước 1 tiếng 

(Kèm theo lý giải việc nghĩ  một cách rõ ràng và cụ thể 
vào buổi họp).

 Khi đã xin phép rồi thì phải ghi vào sổ công tác liền (đã 

về lúc mấy giờ, xin phép ai..ghi rõ ràng và cụ thể).

 Nghĩ có việc riêng phải báo trước vào ngày thứ 6 trước 

đó (kèm theo đơn xin nghĩ phép). Nếu trể sẽ không giải 
quyết.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

2/ Sổ sách- báo cáo

- Phải ghi nhận rõ ràng và cụ thể, tuyệt đối phải trung thực.
- Báo cáo phải nộp đúng thời gian quy định.

 Khi vào kho phải ghi rõ ràng và cụ thể (mấy giờ vào 

kho? Mấy giờ  quay ra bán hàng?).

 Biên bảng ghi nhận giờ giấc phải ghi rõ ràng và chính 

xác (giờ đến, giờ về, giờ nghĩ trưa phải là giờ thực). Lưu 
ý biên bản không được  bôi hoặc tẩy xoá, biên bản phải 
có mộc của công ty.

 Tất cả sổ sách phải có nhãn mác rõ ràng ( ví dụ: sổ bán 

hàng, sổ tồn, sổ nháp......)

3/ Trưng bày-vệ sinh

- Thương xuyên sắp xếp lại hàng hoá 
- Linh hoạt trong cách thức trưng bày và sắp xếp hàng hoá.
- Cách 2 ngày phải thay đổi trang phục cho Manequine ( Mặc 
những mẫu mới và phối hợp màu sắc hài hoà).
- Mút áo, dây kéo : cài lại theo đúng quy cách.
- Vệ sinh hàng hoá: thường xuyên và liên tục khi có bụi.
- Vệ sinh sào, kệ, móc: cách 2 tiếng vệ sinh một lần.

4/ Kiểm phẩm

- Hàng hoá nhập lên phải kiểm tra thật kỹ : mức độ hư, dơ, chỉ 
dư......( ghi nhận vào biên bản rõ ràng và cụ thể)
- Tuyệt đối hàng dơ hoặc hư phải xếp vào bao trả về không đuợc 
treo lên sào.
- Thường xuyên kiểm tra: nếu chỉ dư phải cắt liền

Phần nhận xét-xét duyệt:..........................................................................................................................................................................

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1491
5 tài liệu
0
3262
10 tài liệu
0
9984
10 tài liệu
0
6906

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1491
22/09/2018
5 tài liệu
0
3262
22/09/2018
10 tài liệu
0
9984
22/09/2018
10 tài liệu
0
6906