Tài liệu

Mẫu đánh giá chất lượng quảng cáo

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢNG CÁO

Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá
1 đ

2 đ

3 đ

4 đ

5 đ

1.  Tính hấp dẫn của tên tựa đề lời quảng cáo
2.  Nét đặc trưng của công việc
3. Nét đặc trưng của tiêu chuẩn công việc
4.  Ích lợi khi làm việc cho doanh nghiệp
5.  Xác định rõ những ứng viên thuộc đối tượng tuyển
6.  Tính rõ ràng và tính sáng tạo của bài báo
7.  Tín trung thực không hoa mỹ, khuyếch đại
8.  Sử dụng tiện ích quảng cáo có hiệu quả, trình bày đẹp hấp dẫn
9.  Nơi đăng quảng cáo phù hợp
Tổng hợp điểm

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
386
2 tài liệu
0
544
4 tài liệu
0
1768
2 tài liệu
0
605
1 tài liệu
0
370
5 tài liệu
0
1455
4 tài liệu
0
1330
3 tài liệu
0
783
1 tài liệu
0
402

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
386
26/09/2018
2 tài liệu
0
544
26/09/2018
4 tài liệu
0
1768
26/09/2018
2 tài liệu
0
605
26/09/2018
1 tài liệu
0
370
26/09/2018
5 tài liệu
0
1455
26/09/2018
4 tài liệu
0
1330
26/09/2018
3 tài liệu
0
783
26/09/2018
1 tài liệu
0
402