Tài liệu

Mẫu đánh giá chất lượng quảng cáo

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢNG CÁO

Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá
1 đ

2 đ

3 đ

4 đ

5 đ

1.  Tính hấp dẫn của tên tựa đề lời quảng cáo
2.  Nét đặc trưng của công việc
3. Nét đặc trưng của tiêu chuẩn công việc
4.  Ích lợi khi làm việc cho doanh nghiệp
5.  Xác định rõ những ứng viên thuộc đối tượng tuyển
6.  Tính rõ ràng và tính sáng tạo của bài báo
7.  Tín trung thực không hoa mỹ, khuyếch đại
8.  Sử dụng tiện ích quảng cáo có hiệu quả, trình bày đẹp hấp dẫn
9.  Nơi đăng quảng cáo phù hợp
Tổng hợp điểm

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
660
2 tài liệu
0
913
4 tài liệu
0
3767
2 tài liệu
0
1013
1 tài liệu
0
650
5 tài liệu
0
2447
4 tài liệu
0
2141
3 tài liệu
0
1237
1 tài liệu
0
671

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
660
26/09/2018
2 tài liệu
0
913
26/09/2018
4 tài liệu
0
3767
26/09/2018
2 tài liệu
0
1013
26/09/2018
1 tài liệu
0
650
26/09/2018
5 tài liệu
0
2447
26/09/2018
4 tài liệu
0
2141
26/09/2018
3 tài liệu
0
1237
26/09/2018
1 tài liệu
0
671