Tài liệu

Mau 05 - Ban mo ta cong viec-Ho boi

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc ( nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc )
 Trực bảo vệ, dọn vệ sinh, quản lý TS, lập KH mua dụng cụ; Trực cứu hộ hồ bơi, bán vé bơi, soát vé 
hồ bơi; vệ sinh Kv hồ bơi, sân tenis, QL dụng cụ sân & hồ bơi. BC sửa chữa kịp thời khi có sự cố. 
Kiểm tra & bảo dưỡng các thiết bị bơm nước, lọc nước hồ bơi & một số công việc khác.

2. Công việc cụ thể :

ST

T

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường đánh

giá

A

Đánh giá theo KPI, X%

 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1  

 

1

Quản lý, sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ: hồ bơi, 
tennis, đảm bảo đúng qui trình kỹ thuật, an toàn.

ngày

2

Thường xuyên kiểm tra hàng ngày để phát hiện 
những trang thiết bị hư hỏng báo cáo kịp thời để sửa 
chữa

ngày

3

Phụ trách vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, phát hoang 
xung quanh hồ bơi, tennis theo phạm vi được giao

ngày

4

Phục vụ Hội thao TDTT, bảo dưỡng các thiết bị hồ 
bơi

ngày

5

Trực cứu hộ hồ bơi an toàn tuyệt đối

ngày

6

Bán vé, soát vé hồ bơi

ngày

7

Trực bảo vệ; Quản lý hồ bơi, tennis; QL TS của hồ 
bơi, tennis; không để xảy ra mất mát tài sản

ngày

8

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

9

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), x2

 

1

Lập KH mua sắm dụng cụ hồ bơi, tennis đạt yêu cầu

ngày

2

Thực  hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân 
công

ngày

III

Kế hoạch hành động, x3

 

1

Kiểm tra & bảo dưỡng các thiết bị hồ bơi, tennis, báo
cáo sửa chữa kịp thời khi có sự cố

ngày

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 
không tốt đến hoạt động của phòng

ngày

IV

Phối hợp, x4

 

1

Phối hợp với các đơn vị nhà máy, công ty

ngày

2

Phối hợp với các đơn vị địa phương

ngày

B

Năng lực đóng góp, Y%

V

Kiến thức, y1

VI

Kỹ năng, y2

VII Hành vi, y3

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày

 Theo dõi công tác Hồ bơi, Sân tennis.
 Quản lý, vận hành, sử dụng tốt các trang thiết bị, dụng cụ: hồ bơi, sân tennis; đảm bảo đúng 

qui trình kỹ thuật, an toàn tuyệt đối. 

 Thường xuyên kiểm tra hàng ngày để phát hiện những trang thiết bị hư hỏng báo cáo kịp thời 

để sửa chữa. 

 Phụ trách vệ sinh, chăm sóc cây cảnh theo phạm vi được giao.
 Công tác Hồ bơi, tennis, bảo vệ, phục vụ Hội thao TDTT, chăm sóc, trồng cây cảnh, phát 

hoang xung quanh hồ bơi, tennis, bảo dưỡng các thiết bị.

 Bán vé hồ bơi, thu chi nộp quỹ nhà máy theo qui định
 Thực  hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

Bảo hộ lao động: (yêu cầu trang bị loại bảo hộ lao động)

¨ Không

¨ Đồng phục

¨ Bình thường

¨ Chuyên dùng

----------ooo

O

ooo----------

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ