Tài liệu

Lộ trình công danh công ty TNHH

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

[

LỘ TRÌNH CÔNG DANH

] 

 

 

 

LỘ TRÌNH CÔNG DANH 

 

Stt 

Nội dung 

(Kếtquả/Kỹnăng/kinhnghiệm) 

Cộngt

ácviên 

Chuyên

viên 

Trưởng

bộphận 

Trưởngp

hòng 

Giám

đốc 

I. 

Điềuki

ện 

Điềukiệnđểthăngtiếnlênvịtrícaohơntrong
doanhnghiệp 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

Kỹnă

ng 

1.1 

Kỹnănglậpkếhoạch, báocáo 











1.2 

Thànhthạo word vàexcel 











1.3 

Xâydựngquytrình 

 









1.4 

Giaotiếp 

 









1.5 

Thuyếttrình 

 









1.6 

Đàmphán 

 

 







1.7 

Lậpmụctiêu 

 

 







1.8 

Lậpchiếnlược 

 

 







1.9 

Tuyểndụng 

 

 







1.10 

Đàotạohuấnluyện 

 

 







1.11 

Quảnlýnhânsự 

 

 







1.12 

KnBánhàng 

 

 







1.13 

KnKhen -chê 

 

 







1.14 

KnGiảiquyếtvấnđề 

 

 







1.15. 

KnGiaoviệc. 

 

 







1.16 

Knquảnlýthờigianhiệuquả 

 

 







1.17.  KnCắtgiảm  3P  (cắtgiảmlãngphí, 
cắtgiảmnhữngthứkhôngđiềuchỉnhđúng, 
nhữngthứkhôngtácđộngđúng) 

 

 

 





1.18. Knlậpkiểmsoáttiếnđộdựán 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

2

Kếtq
uảcô
ngviệ

2.1 Đạtloại A (80%-100% so vớikếhoạch) 

trong 3 thángliêntiếp. 

 



 

 

 

2.2. Đạtloại A +(100% Kếhoạch + 

vượtkếhoạchtrong 3 thángliêntiếp) 

 

 





 

2.3. Cóítnhất 2 sángkiếncảitiến/ 

thángtrong 3 thángliêntiếp. 

 

 



 

 

2.4. Cóítnhất 2 sángkiếncảitiến/ 

thángtrong 6tháng liêntiếp. 

 

 

 



 

2.5. Xâydựngítnhất 5 Quytrình/ 

thángtrong 3 thángliêntiếp 

 

 



 

 

background image

[

LỘ TRÌNH CÔNG DANH

] 

 

 

 

 

2.6. Xâydựngítnhất 5 Quytrình/ 

thángtrong 6 tháng 

 

 

 



 

2.7. Đạt 80% KPI hàngtháng do 

cấptrêngiaotrởlên. 

 







 

 

 

 

 

 

 

3

Thờigi
ancống
hiến 

3.1.   Ítnhất 3 thángcốnghiếnchotổchức 

 



 

 

 

3.2. Ítnhất 6tháng 

 

 



 

 

3.3. Ítnhất 1 năm 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

II. 

Quyền

lợi 

QUYỀN LỢI 

 

 

 

 

 

 

 

1.Điều 
kiệnlà

mviệc 

1.1  Cấpmáy vi tínhlàmviệc. 

 

 







1.2. CấpIpad 

 

 







1.3. Cấpthẻ taxi đicôngtác 

 

 

 





1.4. Cấp ô tôđicôngtác 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. 

Lương, 

thưởng, 

phúclợi 

2.1. Đượcnghỉphép 1 năm 12 ngày. 

 

 







2.2. ĐượcĂn 1 bữatiệccùnggiađìnhvới 
ban Giámđốctạikháchsạn 

 

 

 





2.3. Đượctônvinhtrướctoànthể CBNV 3 
côngty (TST, , HHT) 

 

 

 





2.4. Tặnghuychương 

 

 







2.5. Đượcđóngbảohiểm Y tế, xãhộichobốmẹ 

 

 

 





2.6. Tổngthunhậptrungbình 1 năm 

20tr 

60tr 

100tr 

120tr 

200tr 

2.7. Nhậntiềnthưởng 

 

 

5 tr 

10tr 

20tr 

2.8. Đượcthamdự 1 chuyến du 
lịchMiễnphítạikháchsạn 3*, 4* Việt Nam 

 









 

 

 

 

 

 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
8 tài liệu
0
7145
09/10/2018
7 tài liệu
0
5323
09/10/2018
4 tài liệu
0
2730
09/10/2018
0 tài liệu
0
0