Tài liệu

Le tan ( Receptionist )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

Receptionist

Stt English

VietNamese

01

What are some of the techniques that 
you can use to make a visitor feel 

more comfortable?

02

How would you greet a visitor to the 

office?

03

You have a number of people in the 

office waiting for help.   How will you 
handle the people?

04

What experience have you had as a 
receptionist?

Public contact and customer service 
experience can supplement or 

substitute for receptionist experience.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5690
10 tài liệu
0
5913
4 tài liệu
0
2387

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5690
23/09/2018
10 tài liệu
0
5913
23/09/2018
4 tài liệu
0
2387