Tài liệu

Lap ke hoach ( Planning and Strategy )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn kỹ năng lập kế hoạch

 Planning and Strategy

Entry Level

Stt

English

VietNamese

1

How do you plan your work?

2

What is the importance of planning your 

work?

Advanced

Stt

English

VietNamese

1

What are the elements included in strategic

planning?

2

How will you insure that the 

implementation of a plan is consistent with 
the objectives of the plan?

3

What are the steps involved in developing 
goals and objectives?

4

What is the relationship between goals and 
planning?

5

How would you go about establishing a 
mission statement for the organization that

you supervise?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5608
4 tài liệu
0
2368
10 tài liệu
0
6441

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5608
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368
23/09/2018
10 tài liệu
0
6441