Tài liệu

Lanh dao ( Leadership skill )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn kỹ năng lãnh đạo

 Leadership

Stt

English

VietNamese

1

Define leadership?

2

What personal qualities should a leader 
have?

3

What is your strongest leadership skill and 
how will it assist you for this job?

4

Provide us with an example of your 
leadership ability.

5

Discuss the different styles of leadership.

6

Name some of the circumstances under 
which a leader will fail.

7

What is the importance of leadership in the 
organization?

8

What role does leadership play for a 
supervisor or manager?

9

What have you done to develop your 
leadership skills?

10

What is the difference between a leader 
and a manager?

11

Tell us about a situation in which you 
demonstrated your leadership ability.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5685
4 tài liệu
0
2383
10 tài liệu
0
6512

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5685
23/09/2018
4 tài liệu
0
2383
23/09/2018
10 tài liệu
0
6512