Tài liệu

KPI VP HDQT

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Trợ lý Chủ tịch HĐQT thường trực ISO

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

2

Tỉ lệ cải tiến giúp nâng cao hiệu quả làm việc, làm hài lòng khách hàng, 

3

Khả năng nâng cao hiệu lực ISO trong Cty

4

5

6

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Thư ký Công ty kiêm phụ trách Văn phòng

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tỷ lệ báo cáo họp được ghi chép đầy đủ và kịp thời

2

3

Tỉ lệ ra văn bản đúng quy trình và quy định

Duy trì được chứng chỉ ISO cho Cty (đơn vị cấp chứng chỉ sẽ kiểm tra 2 lần/năm, nếu không đạt 
yêu cầu sẽ thu hồi chứng chỉ)

Tỉ lệ thông báo kịp thời cho Nhà máy khi xảy ra các vi phạm trong quản lý sản xuất, nếu vi phạm 
nghiêm trọng thì thông báo cho Chủ tịch HĐQT. 

Số lượng khiếu nại xảy ra trong các dự án được giao tham gia và kiểm soát việc tuân thủ các bước 
theo quy định 

Khả năng tác động để đảm bảo duy trì % cổ tức tại Cty đường Sơn La. Nếu có dấu hiệu mức cổ 
tức chi trả không bằng mức đặt ra thì phải báo cáo HĐQT Cty Lasuco để có thể có tác động cần 
thiết.

Tỉ lệ kế hoạch làm việc & công tác của HĐQT và Ban kiểm soát được xây dựng đúng hạn và đúng 
chỉ đạo

background image

4

5

6

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Biên dịch phiên dịch

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

2

Tỉ lệ bản dịch cho phép người đọc hiểu được cơ bản nội dung đã dịch

3

Tỉ lệ các buổi phiên dịch giúp cuộc họp diễn ra thuận lợi, 2 bên hiểu được thông điệp của nhau

4

Tỉ lệ đáp ứng tốt các yêu cầu của khách nước ngoài khi đến giao dịch và làm việc tại Cty

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Cán bộ pháp chế

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tỷ lệ sai sót về pháp lý các văn bản, tài liệu trực tiếp kiểm soát (ký nháy)

Số lượng sai sót trong khi phối hợp tư vấn, thiết kế và xây dựng báo cáo thường niên, Catalog, 
Lịch…

Tỉ lệ thông tin hữu ích trong ngành và các văn bản pháp luật liên quan được cung cấp cho HĐQT 
và Ban Tổng Giám đốc kịp thời?

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ phụ trách văn phòng HĐQT, đảm bảo theo đúng quy định và yêu cầu 
của HĐQT

Tỉ lệ các tài liệu cần dịch được hoàn thành đúng thời hạn

background image

2

Tỷ lệ phản hồi của khách hàng nội bộ về dịch vụ tư vấn pháp lý

3

4

Số lần không cung cấp được hồ sơ (thuộc phạm vi quản lý) khi yêu cầu

5

Tỷ lệ phát sinh hoàn thành/tổng phát sinh được giao trong kỳ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Tỷ  lệ  báo  cáo  về  kết  quả  kiểm  tra  định  kỳ/xác  suất  theo  yêu  cầu  được  xác  nhận  chính  xác  (xác 
nhận của chính đơn vị được kiểm tra)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
814
0 trang
0
588
0 trang
0
1479
0 trang
0
1099
0 trang
0
464
0 trang
0
549
0 trang
0
518
0 trang
0
542
0 trang
0
470
0 trang
0
559
0 trang
0
1242
0 trang
0
446

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3128

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3128