Tài liệu

kinhdoanh-fcd

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN KINH DOANH
FCD – 45 phút

1. Ý nghĩa và đặc điểm của công tác CRM (Customer Relationship Management). 

Trong thực tiễn, anh/chị đã có những kinh nghiệm gì trong việc triển khai CRM?

2. Trình bày hiểu biết của anh/chị về hoạt động phân phối sản phẩm, dịch vụ ra thị 

trường.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
202
0 trang
0
187
0 trang
0
347

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
320
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
596
IT
8 tài liệu
0
1587
10 tài liệu
0
1875
9 tài liệu
0
1796
7 tài liệu
0
1255
6 tài liệu
0
1094
PR
6 tài liệu
0
1400
3 tài liệu
0
707
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
320
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
596
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
1587
23/09/2018
10 tài liệu
0
1875
23/09/2018
9 tài liệu
0
1796
23/09/2018
7 tài liệu
0
1255
23/09/2018
6 tài liệu
0
1094
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
1400
23/09/2018
3 tài liệu
0
707
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0