Tài liệu

kinhdoanh-fcd

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN KINH DOANH
FCD – 45 phút

1. Ý nghĩa và đặc điểm của công tác CRM (Customer Relationship Management). 

Trong thực tiễn, anh/chị đã có những kinh nghiệm gì trong việc triển khai CRM?

2. Trình bày hiểu biết của anh/chị về hoạt động phân phối sản phẩm, dịch vụ ra thị 

trường.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
415
0 trang
0
427
0 trang
0
621

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
599
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1048
IT
8 tài liệu
0
3041
10 tài liệu
0
3706
9 tài liệu
0
3300
7 tài liệu
0
2528
6 tài liệu
0
2241
PR
6 tài liệu
0
2687
3 tài liệu
0
1304
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
599
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1048
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3041
23/09/2018
10 tài liệu
0
3706
23/09/2018
9 tài liệu
0
3300
23/09/2018
7 tài liệu
0
2528
23/09/2018
6 tài liệu
0
2241
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2687
23/09/2018
3 tài liệu
0
1304
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0