Tài liệu

Kinh nghiem xu ly ky luat ( Discipline )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn về kinh nghiệm xử lý kỷ luật 

Discipline

Stt

English

VietNamese

1

Have you ever terminated or suspended an 

employee?

2

Tell us about your most recent experience 

in disciplining an employee.

3

What do you find difficult in disciplining 

employees?

4

Name the steps involved in disciplining an 

employee.

5

Tell us about an employee that you've 

terminated.

6

What is progressive discipline?

7

What are the steps involved in progressive 

discipline?

8

What is the purpose of discipline?

9

To what extent, if any, should an 

employee’s good performance be 
considered in a discipline?

10

In order to properly document a discipline, 
what facts should be included in the 

documentation?

11

What role does documentation serve in the 

disciplinary process?

12

What factors should be considered when 

applying discipline?

13

Under what circumstances might a 

disciplinary action be overturned?

14

Have you ever had a discipline overturned? 

Why?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5909
23/09/2018
4 tài liệu
0
2383
23/09/2018
10 tài liệu
0
6513