Tài liệu

Kinh nghiem ve chinh sach va thu tuc (Policies and Procedures )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn về kinh nghiệm về chính sách và thủ tục 

Policies and Procedures

Stt

English

VietNamese

1

What are procedures?

2

What are policies?

3

Why are policies important to an 

organization?

4

Why are procedures necessary in an 

organization?

5

What is the difference between policies and

procedures?

6

Tell us about your experience in 

implementing a new procedure?

7

How can you involve staff in changing and 

implementing the revised procedure?

8

Tell us about your experience in 

implementing a new policy and what the 
result of the implementation was?

9

What are the steps in developing a new 
procedure?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5554
23/09/2018
4 tài liệu
0
2234
23/09/2018
10 tài liệu
0
6054