Tài liệu

Kien-thuc-coban-ve-IT

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

CÂU HỎI KIỂM TRA KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TIN HỌC

(Thời gian: 30 phút)

1. Máy tính có thể phân loại theo những họ máy (dòng máy) nào?
2. Hãy nêu các yếu tố cơ bản nhất cấu thành một máy tính PC (những cấu hình mà

người mua máy tính quan tâm). Liệt kê các hãng cung cấp máy tính PC lớn mà
bạn biết (các hãng máy tính chất lượng cao và các hãng máy tính Đông Nam Á).

3. Các thành phần cơ bản của một mạng cục bộ máy tính (LAN). Các cấu trúc mạng

cục bộ máy tính thường gặp.

4. Các thành phần cơ bản của một mạng rộng máy tính (WAN).
5. Hệ điều hành là gì? Hãy liệt kê một vài hệ điều hành mà bạn biết.
6. Các yếu tố cơ bản cấu thành một hệ thông tin. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL)

là gì? Hãy liệt kê một vài hệ quản trị CSDL mà bạn biết.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
360
0 trang
0
0
0 trang
0
391
0 trang
0
332
0 trang
0
473
0 trang
0
390
0 trang
0
596

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
555
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
974
10 tài liệu
0
3392
9 tài liệu
0
3076
7 tài liệu
0
2354
6 tài liệu
0
2079
PR
6 tài liệu
0
2540
4 tài liệu
0
1673
3 tài liệu
0
1218
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
555
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
974
23/09/2018
10 tài liệu
0
3392
23/09/2018
9 tài liệu
0
3076
23/09/2018
7 tài liệu
0
2354
23/09/2018
6 tài liệu
0
2079
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2540
23/09/2018
4 tài liệu
0
1673
23/09/2018
3 tài liệu
0
1218
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0