Tài liệu

Kiểm tra đạo đức doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHECKLIST KIỂM TRA ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HOÁ TỔ CHỨC

1 Những người lãnh đạo cao cấp có coi tích hợp pháp về mặt đạo đức là công việc của tồ 
chức hay không?

Không

2 Tổ chức có các biện pháp nhằm phát hiện những vấn đề đạo đức bên trong và bên ngoài tổ 
chức hay không?

Không

3 Tổ chức có các biện pháp giúp thành viên nhận thức và thảo luận về việc thế nào là thành 
viên thích hợp đối với nhân viên trong tổ chức hay không?

Không

4 Trong tổ chức có lưu truyền những giai thoại về những nhân vật, hành vi được coi là đúng 
đắn về đạo đức trong những trường hợp về điển hình hay không?

Không

5  Tổ chức có quy định rõ ràng về tiêu chuẩn, chính sách đạo đức và chúng có được phổ biến
rộng rãi trong toàn đơn vị hay không?

Không

6 Tổ chức có xây dựng quy chế và văn bản hướng dẫn rèn luyện và bồi dưỡng về đạo đức 
cho cán bộ nhân viên trong dơn vị hay không ?

Không

7 Các hình thức kỷ luật vi phạm đạo đức có được đưa ra thảo luận công khai, rộng rãi hay 
không ?

Không

8 Tổ chức có các hình thức khen thửơng cho những hành vi đạo đức đúng đắn ngay cả khi 
chúng không làm cho tăng thêm kết quả, lợi nhuận hay  không?

Không

9 Các thành viên của tổ chức có cho rằng họ được quan tâm chu đáo và có cơ hội thuận lợi 
để tu dưỡng và phát triển hay không?

Không

10 Phương pháp và cách thức xử lý đối với khách hàng của tổ chức có được coi là trung thực
và công bang hay không?

Không

11 Nhân viên trong tổ chức có đối xử chân thành, công bằng và tôn trọng lẫn nhau hay 
không?

Không

Version 1.0

Page 1 of 4

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

12 Nhân viên trong tổ chức có thực sự quan tâm tới những gì được tổ chức coi trọng theo 
một cách thức nhất quán và kiên trì hay không

Không

13 Nhân viên có tin tưởng rằng, đạo đức là mộ phẩm chất cần thiết để thành công trong tổ 
chức hay không?

Không

14 Tổ chức có xây dựng được những tấm gương điển hình hành vi đạo đức hay không?

Không

15 Tổ chức có xây dựng được những chỉ dẫn về hành vi tác nghiệp hàng ngày nhằm hướng 
dẫn việc ra quyết định và tránh sai lầm về đạo đức hay không

Không

16 Tổ chúc có được coi là quan tâm nhiều hơn đến lợi ích lâu dài và có tầm nhìn chiến lược 
hay không?

Không

17 Nhân viên có cảm thấy vui vẻ chấp nhận khi tổ chức quyết định giản mức thu nhập hay 
không?

Không

18 Trang phục,phong cách, ngôn từ được nhân viên sử dụng trong tổ chức có thể hiện sự 
đồng nhất hay không?

Không

19 Nhân viên có đòi hỏi phải giải quyết ngay và dứt khoát những mâu thuẫn hay tình trang 
không rõ ràng trong công việc hay không?

Không

20 Có sự bình dẳng khi đối sử giữa các nhân viên, đơn vị, bộ phận khác nhau trong tổ chức 
hay không?

Không

21 Tổ chức có biện pháp ngăn ngừa tình trang tranh chấp, chèn ép, mâu thuẫn giữa các cá 
nhân, đơn vị, bộ phận trong tổ chức hay không

Không

22 Nhân viên có thực hiện công việc một cách nhất quán với những lới nói quan điểm của họ
về đạo đức hay không?

Không

23 Tồ chức dành được nhiều sự quan tâm cho việc thoả mãn khách hàng, đến bảo vệ môi 
trường và đảm bảo phúc lợi xã hội hơn hay đến việc thu lợi nhuận? Có

Không

Version 1.0

Page 2 of 4

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

24 Tổ chức thường có các cuộc toạ đàm và trao đổi cởi mở thảng thắn giữa cấp trên và cấp 
dưới về những trường hợp liên quan tới đạo đức?

Không

25 Trong tổ chức có những biện pháp, cơ hội cho nhân viên khi cần tư vấn, lời khuyên để tự 
tu dưỡng và đánh giá hành vi đúng-sai về đạo đức?

Không

Số lượng câu trả lời có càng nhiều, trong tổ chức càng ít có nguy cơ xuất hiện vấn đề đạo 
đức

Tín hiệu cảnh báo đạo đức:

To be ro Not to be”

Có thể chúng ta o bao giờ thấy nhửng biểu hiẹn dứới đây được chăng công khai, nhưng chúng 
tồn tại ở hầu hết mọi tổ chức.

Hãy tỏ ra bận rộn, ngay ca khi không có việc gì làm 

Nếu liều thử sức và không may bị thất bại, sẽ phải trả giá đắt vì điều đó

Khi định làm việc gì, hãy thực hiện trước mắt các sếp để không làm họ “giật mình”.

Sẽ có làm thật tốt công việc chỉ khi nào bị bătý buộc phải làm như vậy.

Những gì đã giúp ta thành công trong quá khứ cũng sẽ giúp ta thành công trong tưong 
lai.

Nếu muốn đứng ở vị trí cao nhất ở đây, hãy bắt đấu “bò” từ nấc thang cuối cùng.

Đúng hay không? Nên hay không nên?

Version 1.0

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2175
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2175
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177