Tài liệu

Kĩ năng thuyết trình đánh đông

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

(Presentation Skill)

(Presentation Skill)

background image

NỘI DUNG

1. Một số câu hỏi
2. Bước chuẩn bị
3. Đặc điểm của một bài thuyết trình
4. Trình bày bằng phương tiện trực quan
5. Thuyết trình bằng overhead projector
6. Một số điểm cần lưu ý khi thuyết trình

background image

1. Một số câu hỏi

• Thuyết trình là gì?

• Ai cần ai?

Trình bày một cách hệ thống và sáng rõ một 

vấn đề trước đông người

Thời gian trình bày “ngắn”

Người nói cần người nghe

Hay

Người nghe cần người nói

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
10 tài liệu
0
6741