Tài liệu

Kế hoạch thực hiện PCCC

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

PHƯƠNG ÁN PCCC CTY 

PHẦN 1: ĐẶC TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

A.

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY

:

            1/. Vị trí cơ sở:

Công ty thành lập theo giấy phép số : với chức năng sản xuất kinh đặt tại : về hướng  Đông 

Nam và các hương tiếp giáp :

Phía Đông giáp  nhà dân.

Phía Tây.

Phía Nam giáp ruộng.

Phía Bắc giáp đường đất đỏ.

Khả năng tiếp cận chữa  cháy theo hai hướng :

-    

            2/. Đặc điểm kiến trúc :

Tổng diện tích là bao gồm 

             Cấu trúc xây dựng : nhà cấp 4 xây gạch lợp tole.

B.

ĐẶC TÍNH CHẤT CHÁY NỔ – ĐỘC:

-

Ngành sản xuất hàng 

-

Tính chất cháy, nổ, độc tương đối an toàn PCCC.

-

Khi thực hiện luôn đúng nội quy an toàn PCCC.

-

Khả năng xảy ra sự cố ít.

C.

LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỔ:

1/. Lực lượng gồm :
                     -      Cấp Công Ty   (??  người)
                     -      06 phân đội tại các xưởng  (?? người ).

2/. Phương tiện gồm:
                    -       
Bình bọt tổng hợp lớn, nhỏ

:   bình.

                    -       Thang cây dài  6m   

:     cái.

                    -       Xô xách nước 

:    cái.

                    -       Thùng phi chứa đầy cát

:    thùng.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

                    -       Xẻng

:    cái.

-       Đèn báo cháy  

:    cái

-       Câu liêm

:    cái

-       Máy bơm 

:    cái

-       Vòi nước

:    cái

-       Còi hú : 

:    cái

3/. Thông tin liên lạc báo cháy:

-    Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho  lực lượng PCCC chuyên nghiệp  114, hoặc Báo 
cho đội PCCC gần nhất :.
-    Dùng xe tự có để báo cháy cho lực lượng PCCC.

4/. Những  nguyên nhân phát sinh cháy nổ:

-

Không cúp cầu dao tổng ( Automat )

-

Do chập điện trong hệ thống điện .

-

Vi phạm nội quy PCCC.

-

Do phá hoại .

-

Do bị cháy lan từ bên ngoài vào.

PHẦN 2 : CÁC BỊÊN PHÁP PHÒNG CHÁY

A.CÔNG TÁC XÂY DỰNG TẠI CHỔ:

1/. Công tác tuyên truyền giáo dục:

-

Thường xuyên nhắc nhở CB.CNV có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, 
tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.

-

Vận hành máy móc đúng quy trình công nghệ.

-

Tắt máy, cúp cầu dao khi hết ca làm việc .

-

Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị và hệ thống điện.

2/.  Công tác tổ chức:
        Thành lập tổ PCCC đầy đủ về số lượng , có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất 
cho công tác PCCC.

B . CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỔ:

-      Tổ chức cho đội PCCC học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện 
chửa cháy tại chổ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.
-      Theo thời gian định kỳ , tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập PCCC tại 

đơn vị.

-       Kết hợp đội PCCC với Công ty để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.
-       Kết hợp chắt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho phương án PCCC.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

C.

CÔNG TÁC KIỂM TRA HƯỚNG DẪN VỀ KỶ LUẬT AN TOÀN PCCC:

1.\ Công tác kiểm tra :
Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống 
cháy nổ như sau :

-     Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày đối với sự vận hành máy móc 
trong giờ và hết giờ làm viêc, kiểm tra tình hình thực hiện về qui định PCCC.
-     Kiểm tra định kỳ : được tiến hành 1 tháng đối với :

+  Hệ thống điện.
+  Bảo trì máy móc
+  Kiểm tra đường dây mối nối
+  Kiểm tra trang thiết bị PCCC
+  Kiểm tra sắp xếp lại thiết bị PCCC

2

2./ Hướng dẫn an toàn PCCC : 

-      Không hút thuốc , đốt lửa không sử dụng đun nấu trong khu vực kho , khu vực sản 

xuất, khu  văn phòng , 
-

Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao , phích cắm cho hệ thống điện và 
máy móc của đơn vị theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

-

Không tự động câu móc , lấp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an 
toàn chịu tải của hệ thống điện.

-

Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra , tắt máy, tắt cầu dao điện trong các khu vực nhà 
xưởng.

-

Sắp xếp vật tư trong kho vải, phụ liệu hải lưu ý đến cacù loại vật tư dễ gây cháy để 
theo dõi trong qúa trình cấp phát.

PHẦN 3 : TỔ CHỨC CHỮA CHÁY

A.

TỔ CHỨC CHỮA CHÁY :

-     Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to : cháy , cháy, cháy, ấn còi báo cháy hoặc 

đánh kẻng liên tục .
-

Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ.

-

Dùng điện thọai báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số : 114 hoặc báo 
cho đội PCCC gấn nhất :.

-

Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy.

-

Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

-

Di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.

-

Tạo khoảng các ngăn cháy chống lây lan.

B.

CHỈ HUY CHỮA CHÁY : 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2743
1 tài liệu
0
808
10 tài liệu
0
6357
3 tài liệu
0
1966
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
727
3 tài liệu
0
2353
1 tài liệu
0
3378
2 tài liệu
0
2066
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
769

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2743
22/09/2018
1 tài liệu
0
808
26/09/2018
10 tài liệu
0
6357
26/09/2018
3 tài liệu
0
1966
26/09/2018
1 tài liệu
0
794
26/09/2018
1 tài liệu
0
727
26/09/2018
3 tài liệu
0
2353
26/09/2018
1 tài liệu
0
3378
26/09/2018
2 tài liệu
0
2066
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
769