Tài liệu

IQ 3

28/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Trắc nghiệm IQ

01

Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.

a. Hình A 
b. Hình B 
c. Hình C 
d. Hình D 
e. Hình E

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

02

Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
e. E

03

Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại

a. Móc treo quần áo 
b. Cái bàn 
c. Tủ 
d. Ghế 
e. Sofa

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

04

Hai người đánh máy có thể đánh được 2 trang trong vòng 5 phút. Hỏi để 
đánh được 20 trang trong vòng 10 phút thì phải có bào nhiêu người?

a. 8 
b. 10 
c. 12 
d. Tất cả đều sai

05

Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá 
như cũ.

a. 15% 
b. 20% 
c. 25% 
d. 30% 
e. 35%

06

Hình nào khác với những hình còn lại?

a. Hình A 
b. Hình B 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
589
0 trang
0
576
0 trang
0
471
0 trang
0
499
0 trang
0
488
0 trang
0
556
0 trang
0
570
0 trang
0
661
0 trang
0
537
0 trang
0
652
0 trang
0
569
0 trang
0
1083

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
11621

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
11621