Tài liệu

IQ 2

28/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Trắc nghiệm IQ

01

Nếu một số Gấu là Lợn và một số Lợn là Gà, thì một số Gấu dứt khoát là 
Gà.

a. Đúng 
b. Sai 
c. Ý kiến khác

02

Chữ nào không giống 4 chữ còn lại nhất?

a. Z 
b. A 
c. N 
d. F 
e. E

03

Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A

a. Bóng A 
b. Bóng B 
c. Bóng C 
d. Bóng D

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

04

Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía 
dưới?

a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
e. E

05

Khái niệm nào trong 5 khái niệm sau đây có thể so với khái niệm dũng 
cảm, như khái niệm yêu so với ghét ?

a. Kinh hoàng 
b. Giận dữ 
c. Hèn nhát 
d. Can đảm 
e. Bình tĩnh

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

06

Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với

a. Tem 
b. Bưu điện 
c. Bút 
d. Phong bì

07

 Số tiếp theo của dãy số 1, 1, 2, 3, 5 ?

a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 
e. 10

08

Từ nào ít giống 4 từ còn lại nhất?

a. Lọ 
b. Cốc 
c. Bát 
d. Chậu 
e. Phễu

09

Tìm hình logic

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
550
0 trang
0
546
0 trang
0
445
0 trang
0
462
0 trang
0
458
0 trang
0
519
0 trang
0
529
0 trang
0
605
0 trang
0
497
0 trang
0
617
0 trang
0
532
0 trang
0
981

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
10802

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
10802