Tài liệu

IQ 1

28/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Trắc nghiệm IQ (tiep)

01

Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?

a. Ar 
b. Au 
c. Al 
d. Ag 
e. As

02

Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

a. A 
b. B 
c. C 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

d. D 
e. E

03

Trong vòng 10g giây bạn đếm được bao nhiêu hình lục giác đều ở hình 
phía trên?

a. 20 
b. 23 
c. 27 
d. 30

04

Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với :

a. Thư 
b. Túi đưa thư 
c. Người đưa thư 
d. Tem 
e. Hộp thư

05

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 1

06

Tìm hình logic thứ 4 của chuỗi hình dưới

a. Hình A 
b. Hình B 
c. Hình C 
d. Hình D 
e. Hình E

07

Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
585
0 trang
0
575
0 trang
0
469
0 trang
0
498
0 trang
0
487
0 trang
0
554
0 trang
0
654
0 trang
0
530
0 trang
0
653
0 trang
0
651
0 trang
0
569
0 trang
0
1071

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
11545

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
11545