Tài liệu

Hướng dẫn xây dựng TDNL 2

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

T  ĐI N NĂNG L C

T  ĐI N NĂNG L C

H ỚNG DẪN XÂY DỰNG

Ư

H ỚNG DẪN XÂY DỰNG

Ư

Tháng 03/ 2011

Tháng 03/ 2011

T  CH C KH O SÁT ĐÁNH GIÁ Đ C L P VI T NAM

T  CH C KH O SÁT ĐÁNH GIÁ Đ C L P VI T NAM

Trình bày: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 

background image

Trình bày: 

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 

Vị trí: 

CEO, Thành viên BQT CĐ Nhân sự

Công ty: Vinatest

Tổ chức chuyên về Khảo sát, hỗ trợ khảo sát và Đánh giá, hỗ trợ cung cấp đề thi, 
tiêu chí đánh giá kiểm tra ( Nhân sự, thị trường, giáo dục )

Cộng đồng Nhân sự:  Hrlink.vn

The biggest Vietnam Human Resoures Forum | 150.000 members +  | kinhcan

Thông tin liên hệ:

Y!h

 hac1232003@yahoo.com | 

F

 http://www.facebook.com/kinhcan24 

M

 0988.833.616 | 

L

 http://vn.linkedin.com/in/kinhcan | 

Wp

 kinhcan24.wordpress.com

Em

 cuongnh@vinatest.vn | 

W

 www.vinatest.vn

background image

kinhcan

.net

Công cụ 

tìm kiếm 

dành 

riêng cho 

các vấn 

đề về 

Nhân sự 

(Hr)

Mô tả tài liệu

Trọn bộ lí thuyết và hướng dẫn áp dụng từ điển năng lực

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5886
3 tài liệu
0
1700
3 tài liệu
0
1196
2 tài liệu
0
994
6 tài liệu
0
2534
1 tài liệu
0
661

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
10 tài liệu
0
5886
09/10/2018
3 tài liệu
0
1700
09/10/2018
3 tài liệu
0
1196
09/10/2018
2 tài liệu
0
994
09/10/2018
6 tài liệu
0
2534
09/10/2018
1 tài liệu
0
661
09/10/2018
3 tài liệu
0
1467