Tài liệu

Hướng dẫn xây dựng TDNL 1

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

Blognhansu.net | Nguyễn Hùng Cường

Để tạo ra bảng đó, việc đầu tiên của chúng ta là phải thống nhất cơ cấu tổ chức và mô tả công việc. 
Sau đó tiến hành:
Bc 1: Xác định các nhiệm vụ chính của vị trí

background image

Bc 2: Phân tích năng lực đủ để đáp ứng các nhiệm vụ chính đó

Bc 3: Phân cấp năng lực cho từng năng lực

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Bc 4: Áp ( phân bổ ) cấp độ năng lực tối thiểu vào vị trí trên

Đến đây là chúng ta có thể ra được cái khung năng lực như ở trên. Nhưng công việc của chúng ta 
vẫn chưa dừng ở đó.

Mô tả tài liệu

Trọn bộ lí thuyết và hướng dẫn áp dụng từ điển năng lực

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
8466
3 tài liệu
0
2752
3 tài liệu
0
1837
2 tài liệu
0
1601
6 tài liệu
0
3924
1 tài liệu
0
1118

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
10 tài liệu
0
8466
09/10/2018
3 tài liệu
0
2752
09/10/2018
3 tài liệu
0
1837
09/10/2018
2 tài liệu
0
1601
09/10/2018
6 tài liệu
0
3924
09/10/2018
1 tài liệu
0
1118
09/10/2018
3 tài liệu
0
2322