Tài liệu

huong dan van hanh lo dau

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DẪN VẬN HÀNH 

LÒ DẦU

I. CHUẨN BỊ:

+ Kiểm tra dầu đốt FO, dầu tải nhiệt.
+ Hệ thống bơm dầu FO, bơm hoàn toàn.
+ Thiết bị đo áp lực, nhiệt độ .
+ Hệ thống điện trong tủ điện.

II. MỞ MÁY:

Bấm nút start hoặc ready:

III. VẬN HÀNH:

* Chế độ tự động:
+ Tất cả các công tắc trên tủ điện phải để về vị trí Auto.
+ Khởi động bơm tuần hoàn ở công tắc CENTRI PUMP ở vị trí ON. Sau khi bơm
tuần hoàn hoạt động thì phải theo dõi đồng hồ đo áp lực dầu tải nhiệt ở vào
khoảng  2 AP/3  kg/cm

2

  thì tiến hành khởi động đốt lò ở công tắc BURNER –

POER SWITCH ở vị trí START lò chính thức hoạt động theo chương trình định
sẵn ở chế độ tự  động. 
* Chế độ tay:
Là chế độ đốt lò bán tự động. Việc khởi động bơm tuần hoàn và khởi động đốt lò
giống như ở chế độ tự động . Khi lò chính thức hoạt động tuỳ theo chế độ đốt mà
đặc   các   công   tắc:  FIRE   LOAD   SELECTOR  và  MODULATING   BURER
OPERATING SELECTOR 
ở vị trí FULL hoặc SEMI.

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ơ cả hai chế độ tự động và tay khi lò chính thức hoạt động để gia nhiệt cho máy
định hình tuỳ theo yêu cầu về nhiệt độ của máy định hình mà tiến hành đặt
nhiệt độ lò dầu ở thiết bị THERMO OIL TEMP PRESET CONTROLLER.
Trong quá trình lò hoạt động, công nhân vận hành phải luôn luôn quan sát, theo
dõi lắng nghe những hiện tượng hoặc tiếng động bất thường của lò để phát hiện
kịp thời nhằm xử lý các sự cố có thể xảy ra để đảm bảo an toàn lao động trong
công tác vận hành.
+ Khi kết thúc ca làm việc của lò dầu thì phải tắt việc đốt dầu FO của lò ở công
tắc BURED BOWER  POWERSIWTCH về vị trí STOP và vẫn để bơm tuần hoàn
hoạt động để hạ nhiệt độ dầu tải nhiệt ở nhiệt độ an toàn.

IV. TẮT MÁY:

+ Tắt máy bằng hệ thống tự động mà chương trình đã cài đặt sẵn.
+ Nếu tắt không cho máy hoạt động nữa thì  ta bấm nút Stop  rồi cúp cầu dao
điện nguồn.

V. CÁC SỰ CỐ THƯỜNG  GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ:

Khi lò dầu hoạt động có khả năng xảy ra các sự cố kỹ thuật phải tắt lò, hạ nhiệt
độ của lò rồi tiến hành kiểm tra sửa chữa và cho lò hoạt động trở lại.

VI. BẢO TRÌ:
+ Phải tiến hành chùi rửa hệ thống lọc, béc phun dầu FO hàng tuần.
+ Tiến hành chùi rửa bộ phận lọc dầu tải nhiệt, cạo vét buồng đốt, ống khói lò
dầu 6 – 12 tháng/lần.

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
995
6 tài liệu
0
1768
2 tài liệu
0
707
9 tài liệu
0
2609
2 tài liệu
0
677
5 tài liệu
0
1637
1 tài liệu
0
511
4 tài liệu
0
1494
3 tài liệu
0
1509
3 tài liệu
0
1035
6 tài liệu
0
2360
1 tài liệu
0
454
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1914
1 tài liệu
0
490
2 tài liệu
0
670
1 tài liệu
0
436
4 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
1425

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
995
21/12/2018
6 tài liệu
0
1768
21/12/2018
2 tài liệu
0
707
21/12/2018
9 tài liệu
0
2609
21/12/2018
2 tài liệu
0
649
21/12/2018
2 tài liệu
0
677
21/12/2018
4 tài liệu
0
1210
21/12/2018
5 tài liệu
0
1637
21/12/2018
1 tài liệu
0
511
22/12/2018
4 tài liệu
0
1494
22/12/2018
3 tài liệu
0
1509
22/12/2018
3 tài liệu
0
1035
22/12/2018
6 tài liệu
0
2360
21/12/2018
1 tài liệu
0
454
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1914
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
1 tài liệu
0
490
22/12/2018
2 tài liệu
0
670
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
4 tài liệu
0
1370
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920
21/12/2018
4 tài liệu
0
1425