Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng vòi cứu hỏa

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VÒI RỒNG CỨU HỎA

B

   ước 1

 

 :  Nhanh chóng mang cuộn dây từ hộp ra sân.

B

   ước 2

 

 : Trải cuộn dây ra, lắp đầu vòi bơm vào khớp nối của dây cứu hỏa.

B

   ước 3

 

 : Kéo cuộn dây cứu hỏa ra, sao cho cuộn dây không bị gấp khúc. Đưa 

đầu khớp của dây cứu hỏa khác lắp vào khớp nối của dây cứu hỏa 

trên.

B

   ước 4

 

 : Sau khi lắp xong, một người ra phía trước cầm đầu vòi bơm, người 

cầm phải cầm chắc bằng hai tay, cho vòi nước tỳ vào các điểm gần 

nhất, cho đầu vòi hơi hướng lên trên, về phía hỏa hoạn.

B

   ước 5

 

 : Chạy máy bơm nước để tiến hành cứu hỏa cụ thể như sau:

-

Mở van khoá nhiên liệu, mở công tác máy, mở ga nhỏ.

-

Aán nút đề cho đến khi nổ máy, nếu cần kéo e (trường hợp bình 

Ac-qui yếu) thì giật máy nổ bằng tay.

-

Nếu máy nổ bình thường, kéo ga ½, kéo cần bơm nước khi thấy 

nứơc bơm, trả cần kéo bơm về vị trí bình thường, kiểm tra nước 

giải nhiệt thật tốt để bảo vệ máy.

Ch

   ú ý

   :  Trong qúa trính sử dụng vòi rồng thì luôn phải có người thứ hai hỗ 

trợ người cầm vòi.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
1652
3 tài liệu
0
1883
1 tài liệu
0
581
1 tài liệu
0
624
1 tài liệu
0
628
1 tài liệu
0
650
3 tài liệu
0
1574
10 tài liệu
0
5137
4 tài liệu
0
2189
1 tài liệu
0
659

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3052
26/09/2018
2 tài liệu
0
1652
26/09/2018
3 tài liệu
0
1883
26/09/2018
1 tài liệu
0
581
26/09/2018
1 tài liệu
0
624
26/09/2018
1 tài liệu
0
628
26/09/2018
1 tài liệu
0
650
26/09/2018
3 tài liệu
0
1574
26/09/2018
10 tài liệu
0
5137
22/09/2018
4 tài liệu
0
2189
22/09/2018
1 tài liệu
0
659