Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng bình PCCC

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH PCCC

Hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng

1.

Bình   sử   dụng   được:   còn   trong   thời 
hạn bảo hành và kim áp xuất không ở 
vị trí màu đỏ.

2.

Cách sử dụng:

-

Bước 1: Tháo chốt (số 1) ra khỏi bình

-

Bước 2: Tay phải cầm chắc cổ bình 
(số 2), tay trái cầm chắc vòi (số 3), đối 
với người thuận tay trái thì cầm ngược 
lại.

-

Bước   3:   Hướng   vòi   vào   vị   trí   cháy 
(chú   ý   phải   hướng   vòi   chếch   xuống 
dưới), đứng cách xa vị trí cháy 1 mét, 
tay phải bóp cần bóp (số 4) đều đặn.

-

Sau khi thao tác xong mà bình còn sử 
dụng được thì đóng chốt lại để đảm 
bảo an toàn.

3.

Lưu ý:  Tuyệt đối không được hướng 
vòi   bình   vào   người   khác.   Người   có 
sức   khỏe   yếu,   người   đang   có   bệnh 
không nên sử dụng.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

4

1

3

2

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2527
2 tài liệu
0
1196
3 tài liệu
0
1432
1 tài liệu
0
442
1 tài liệu
0
474
1 tài liệu
0
481
1 tài liệu
0
521
3 tài liệu
0
1143
10 tài liệu
0
3903
4 tài liệu
0
1651
1 tài liệu
0
503

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2527
26/09/2018
2 tài liệu
0
1196
26/09/2018
3 tài liệu
0
1432
26/09/2018
1 tài liệu
0
442
26/09/2018
1 tài liệu
0
474
26/09/2018
1 tài liệu
0
481
26/09/2018
1 tài liệu
0
521
26/09/2018
3 tài liệu
0
1143
26/09/2018
10 tài liệu
0
3903
22/09/2018
4 tài liệu
0
1651
22/09/2018
1 tài liệu
0
503