Tài liệu

Hướng dẫn kế toán - du lịch

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

- B1: Lên kế hoạch lập dự chi tour cho chi tiết về mọi chi phí: nhân công, xe, quà, các 
khoản mang tính chất phụ chi phí cho tour du lịch như quà tặng, trò chơi... ( nếu du lịch lữ 
hành quốc tế thêm em chi phí đăng ký VISA nữa).
- B2: Kiểm duyệt dự chi để hạn chế tối thiểu chi phí ko cần thiết, áp dụng chiêu thoả thuận 
với nhà cung cấp chi phí càng thấp càng tốt.
- B3: Dựa trên bảng đăng ký danh sách người đi tour tiến hành mua bảo hiểm cho khách 
tour ( cái này bắt buộc phải làm và phải chi)
- B4: Nhắc nhở điều hành tour phải thực hiện đúng hành trình, mọi chi phí phát sinh đều phải 
có hoá đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ ( nếu không có vui lòng bỏ tiền túi ra chi và khoản này 
công ty sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán )
- Bước 5: Căn cứ hoá đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ tiến hành hạch toán vào sổ sách như sau:
+ chi phí nhân công bao gồm hướng dẫn viên trực tiếp 
tham gia : Nợ TK 154
Có TK 334
+ chi phí điều hành 
tour : Nợ TK 154
Có TK 334
Nếu có thu thập được hóa đơn có thể hạch

toán luôn Nợ 632

C
ó
 
3
3
4

+ Chi phí thuê hướng dẫn viên ngoài( hướng dẫn viên địa 
phương) Nợ TK 154
Có TK 111, 112
+ Các chi phí khác tập hợp vào 
TK 154 Nợ TK 154
Nợ TK 133
Có TK 331, 111, 112
+ Chi phí bảo hiểm cho khách tour 
hạch toán Nợ TK 154
Nợ TK 
133( nếu có) 
Có TK 
111,112,331
Kết chuyển cân đối doanh thu chi phí – Chú ý phần hóa đơn cân đối với từng Tua, Tất cả các 
tuor đều phải có mã riêng và cân đối thật chuẩn. Bất kì chi phí nào cũng phải thực hiện hợp lý 
bằng hóa đơn đỏ.
- Tour tổ chức thành công, thanh lý hợp đồng tour và xuất hoá đơn 
hạch toán: Nợ TK 632

background image

Có TK 154
ghi nhận 
doanh thu Nợ 
TK 111, 112, 
131
Có TK 511
Có TK 3331.
( chú ý thêm tí nữa : Trong quá trình thực hiện tour thường phát sinh khoản tạm ứng chi tour 
của điều hành tour và trả trước của khách hàng cũng như đặt cọc tiền nhận trước phòng 
khách sạn, nhà hàng khi đó ta xử lý:
+ Tạm ứng 
nhân viên Nợ 
TK 141
Có TK 111,112
+ Trả trước tiền đặt phòng 
(booking): Nợ TK 331
Có TK 111, 112
+ Khách hàng ứng 
trước tiền: Nợ TK 
111, 112
Có TK 131

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Sau đó căn cứ vào quyết toán tour để đưa em 141 kia sang 154 hoặc 642
- B7: Bắt đầu ngồi tính toán lại tour và thực hiện trích hoa hồng cho mấy nhân viên kinh doanh: 
Viết phiếu chi hoa hồng cho nhân viên KD
Nợ TK 642
Có TK 111,112

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1283
IT
3 tài liệu
0
1506
8 tài liệu
0
4891
10 tài liệu
0
6326
5 tài liệu
0
2325
2 tài liệu
0
1055
6 tài liệu
0
2645
2 tài liệu
0
1095
1 tài liệu
0
725

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1283
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1506
23/09/2018
8 tài liệu
0
4891
23/09/2018
10 tài liệu
0
6326
23/09/2018
5 tài liệu
0
2325
23/09/2018
2 tài liệu
0
1055
23/09/2018
6 tài liệu
0
2645
23/09/2018
2 tài liệu
0
1095
23/09/2018
1 tài liệu
0
725