Tài liệu

HUONG DAN DANG KY THANG BANG LUONG 2015

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XÂY DỰNG 

THANG BẢNG LƯƠNG

Công ty các bạn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chắc chắn hàng tháng sẽ có  

trả

lương

 cho người lao động, nhưng….công ty các bạn đã xây dựng 

THANG BẢNG LƯƠNG

, và

đã nộp cho phòng lao động chưa? Chưa nộp có bị phạt không?

Điều 13 Nghị định 

95/2013/NĐ-CP

 ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013 quy định

xử phạm hành chính trong lĩnh vực lao động:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử

dụng lao động 

không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý

nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có

một trong các hành vi sau đây:

a)

 

Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng theo quy

định pháp luật;

b) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang

lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

c) Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động,

quy chế thưởng;

d)  Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày

trước khi thực hiện.

Tôi tin chắc rằng, có nhiều bạn không biết là chúng ta 

bị xử phạt

 trong trường hợp này,

cũng có nhiều bạn biết, nhưng không biết phải xây dựng hệ thống thang, bảng lương như thế
nào?

Trong bài viết này, tôi sẽ 

HƯỚNG DẪN

 các bạn xây dựng hệ thống thang, bảng lương

để các bạn có thể tự xây dựng và đăng ký với Phòng lao động thương binh và Xã Hội. Văn bản
các bạn tham khảo để xây dựng hệ thống thang bảng lương bao gồm các văn bản sau:

1. Bộ luật lao động 

10/2012/QH13

  ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ

ngày 01 tháng 05 năm 2013.

Dịch vụ kế toán trọn gói – Đào tạo kế toán chuyên sâu

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

2. Nghị định 

49/2013/NĐ-CP 

ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01

tháng 07 năm 2013.

3. Nghị định 

103/2014/NĐ-CP

 ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày

01 tháng 01 năm 2015.

HỒ SƠ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG:

1.

Công văn

 gửi Phòng lao động thương binh và xã hội

2.

Quyết định

 ban hành hệ thống thang, bảng lương

3.

Biên bản

 thông qua hệ thống thang bảng lương

4. Bảng 

hệ thống thang, bảng lương

5. Bảng quy định các 

tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

6. Quy 

chế lương, bảng phụ cấp

 (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không

yêu cầu)

Đó là bộ hồ sơ để các bạn xây dựng hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG, các bạn tham

khảo mẫu và hướng dẫn chi tiết như sau

Dịch vụ kế toán trọn gói – Đào tạo kế toán chuyên sâu

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

ĐAM MÊ KẾ TOÁN

SỐ:  01 CV/DM-2015

V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu

và tự xây dựng bảng lương năm 2015

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o------

Hà Nội, ngày ……  tháng  ……  năm 2015

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận …………..

ĐAM   MÊ   KẾ   TOÁN

  thành   lập   theo   giấy   chứng   nhận   đăng   ký   kinh   doanh   số:

0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.

Địa chỉ: P.2209-Tầng 22-Tòa nhà BMM-Khu đô thị Xa La-Phúc La-Hà Đông-Hà Nội

Mã số thuế: 0106482709

Điện thoại liên hệ: 0973.102.887

Thực hiện theo Nghị Định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính

Phủ quy định mức lương tối thiểu   vùng đối với người lao động làm việc ở công ty,

Dịch vụ kế toán trọn gói – Đào tạo kế toán chuyên sâu

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6215

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
10 tài liệu
0
6215