Tài liệu

Huong dan cong viec XNK

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

XUẤT NHẬP KHẨU

I.

MỤC ĐÍCH:

Đảm bảo cho nhân viên xuất nhập khẩu thực hiện theo đúng qui trình xuất nhập 
khẩu, thực hiện đúng tiến độ giao hàng theo yêu cầu khách hàng.

II.

PHẠM VI:

Áp dụng cho việc xuất nhập khẩu hàng hoá cho Công ty.

III.

NỘI DUNG:

1.SƠ ĐỒ MÔ TẢ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU :

Đăng ký h p đ ng v i H i quan

Liên h  P.K  Ho ch l y l ch 

ế

ấ ị

xu t hàng

Liên h  hãng tàu/hàng không 

đ  l y Booking

ể ấ

L p t  khai H i Quan và đ nh m c 

H i Quan

Liên h  hãng tàu /hàng không đ  l y 

ể ấ

ch

Ch  hàng ra c ng /sân bay

Đăng ký ki m hoá

Ti n hành ki m hoá

ế

Đóng hàng vào Container ho c kho

Thanh lý t  khai h i Quan

L p ch ng t  xu t hàng giao cho 

khách hàng và đ  thanh toán

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

2.MÔ TẢ CỤ THỂ CÔNG VIỆC :
Để xuất khẩu một lô hàng ,cần thực hiện các bước sau :
1. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu với Hải quan :

Đối với hợp đồng gia công :

-Đăng ký hợp đồng với Hải Quan ,hồ sơ gồm :
.>02 bản hợp đồng gốc tiếng Anh ,
.>02 bản dịch hợp đồng 
.>Giấy uỷ quyền nhãn hiệu của khách hàng (nếu có )
.>Bảng kê định mức nguyên phụ liệu tạm tính 
.>01 Đĩa mềm vi tính để Hải quan lưu chương trình quản lý hợp đồng .
Trong trường hợp hợp đồng bằng tiếng Việt ,hồ sơ đăng ký Hải quan gồm :
.>02 bản hợp đồng gốc 
.>Giấy uỷ quyền nhãn hiệu của khách hàng (nếu có )
.>Bảng kê định mức nguyên phụ liệu tạm tính 
.>01 Đĩa mềm vi tính để Hải quan lưu chương trình quản lý hợp đồng

Đối với hợp đồng sản xuất xuất khẩu :

-Đăng ký hợp đồng với Hải Quan ,hồ sơ gồm :
.>02 bản hợp đồng gốc tiếng Anh ,
.>02 bản dịch hợp đồng 
.>Giấy uỷ quyền nhãn hiệu của khách hàng (nếu có )
.>Bảng kê định mức nguyên phụ liệu tạm tính 
Trong trường hợp hợp đồng bằng tiếng Việt ,hồ sơ đăng ký Hải quan gồm :
.>02 bản hợp đồng gốc 
.>Giấy uỷ quyền nhãn hiệu của khách hàng (nếu có )

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

.>Bảng kê định mức nguyên phụ liệu tạm tính 

Đối với hợp đồng xuất kinh doanh :

Không cần đăng ký hợp đồng 
2.Căn cứ vào kế hoạch xuất hàng của P.Kế hoạch ,lấy Packing list  để lập tờ khai
hải quan và định mức nguyên phụ liệu 
Đối với hàng chỉ định ,liên hệ với khách hàng để biết hãng tàu /hãng hàng không
để Book chỗ và nắm ngày giờ ra hàng ,cảng xuất ,tên tàu .
Trong trường hợp xuất hàng theo điều kiện CIF ,tự liên hệ hãng tàu để lấy
Booking và nắm ngày giờ ,tên tàu ,cảng xuất đồng thời liên hệ công ty bảo hiểm
để mua bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng .
*Bộ tờ khai hải quan gồm :
**Đối với hàng gia công :
-02 tờ khai Hải quan (01 bản lưu Hải quan ; 01 bản lưu người khai Hải quan )
-01 Commercial Invoice bản gốc 
-01 Packing list .
-01 Actual Packing list .
-03 Bảng  Định mức nguyên phụ liệu sử dụng . 
-01 Đĩa mềm lưu định mức của mã hàng vừa khai .
***Đối với hàng sản xuất xuất khẩu :
--02 tờ khai Hải quan (01 bản lưu Hải quan ; 01 bản lưu người khai Hải quan )
-01 Commercial Invoice bản gốc 
-01 Packing list .
-01 Actual Packing lis

***Đối với hàng  xuất kinh doanh  :
--02 tờ khai Hải quan (01 bản lưu Hải quan ; 01 bản lưu người khai Hải quan )
-01 Commercial Invoice bản gốc 
-01 Packing list .
-01 Actual Packing lis
-01 bản sao hợp đồng 
-Giấy phép đăng ký kinh doanh 
-Giấy đăng ký mã số thuế.
Liên hệ bộ phận đăng ký tờ khai ở Cục Hải quan để tiến hàng đăng ký tờ khai .

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
372

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
719
5 tài liệu
0
2422
4 tài liệu
0
2135
3 tài liệu
0
2304
6 tài liệu
0
3519
3 tài liệu
0
1490
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2057
4 tài liệu
0
1983
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2636
1 tài liệu
0
749
2 tài liệu
0
1039
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2652
3 tài liệu
0
1485
2 tài liệu
0
1072
9 tài liệu
0
3881

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
719
21/12/2018
5 tài liệu
0
2422
22/12/2018
4 tài liệu
0
2135
22/12/2018
3 tài liệu
0
2304
22/12/2018
6 tài liệu
0
3519
22/12/2018
3 tài liệu
0
1490
22/12/2018
1 tài liệu
0
674
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1398
22/12/2018
1 tài liệu
0
686
21/12/2018
4 tài liệu
0
2057
22/12/2018
4 tài liệu
0
1983
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
22/12/2018
4 tài liệu
0
2636
22/12/2018
1 tài liệu
0
749
22/12/2018
1 tài liệu
0
617
22/12/2018
2 tài liệu
0
1039
21/12/2018
4 tài liệu
0
1829
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2652
21/12/2018
3 tài liệu
0
1485
21/12/2018
2 tài liệu
0
1072
21/12/2018
9 tài liệu
0
3881
21/12/2018
2 tài liệu
0
987