Tài liệu

Hướng dẫn cấp cứu tai nạn lao động

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM KHI CÓ CẤP CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG

  CÁC BƯỚC

CÁC TAI NẠN

BƯỚC MỘT

BƯỚC HAI

BƯỚC BA

BƯỚC BỐN

BƯỚC NĂM

BƯỚC SÁU

NGỪNG THỞ

Nhanh chóng đưa 

nạn nhân đến nơi 

thoáng khí

Cởi khuy áo, bỏ bớt 

quần áo chật, loại bỏ 

dị vật

Làm hô hấp nhân tạo 

càng nhanh càng tốt

Hà hơi thổi ngạt

Nhanh chóng tìm 

nguyên nhân

Chuyển trạm y tế 

chăm sóc

NGỪNG TIM

Nhanh chóng đưa 

nạn nhân đến nơi 

thoáng khí

Eùp tim ngoài lồng 

ngực

Kết hợp hô hấp nhân 

tạo

Chuyển trạm y tế 

chăm sóc

 

NGỘ ĐỘC XĂNG 

DẦU

Gây nôn càng sớm 

càng tốt

Rửa dạ dày

Chống khó thở và 

tím tái

Chống nhiễm 
khuẩn hô hấp

Chuyển trạm y tế

Chuyển tuyến 

trên

ĐIỆN GIẬT

Cắt ngay nguồn điện

Chuyển nạn nhân 
đến nơi thoáng khí

Nếu có ngừng thở 

phải hà hơi thổi ngạt 

và hô hấp nhân tạo

Nếu có ngừng tim 

phải ép tim ngoài 

lồng ngực

Khi nạn nhân hồi 

phục cho thuốc an 

thần

Chuyển trạm y tế 

theo dõi

VẾT THƯƠNG 

CHẢY MÁU

Garô càng nhanh 

cành tốt

Chèn động mạch

Lau rửa làm sạch vết 

thương

Cầm máu vết 

thương

Băng ép

Tháo garô và 

chuyển trạm y tế 

theo dõi

GÃY XƯƠNG

Nhanh chóng cố 

định xương gãy

Giảm đau chống sốc

Vận chuyển nạn 

nhân đến viện

Chụp XQ

Xử trí tiếp theo 

thực trạng

BỎNG

Đưa nạn nhân ra 

khỏi nơi bỏng

Dội nước sạch lên 

vùng bị cháy cho 

nạn nhân đỡ rát

Giảm đau chống sốc

Chống mất nước 

(Oresol)

Băng vết bỏng 

bằng gạc thưa

Chuyển nạn nhân 

đến trung tâm 

bỏng

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
814
10 tài liệu
0
6422
3 tài liệu
0
1985
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2919
1 tài liệu
0
731
3 tài liệu
0
2397
1 tài liệu
0
3389
2 tài liệu
0
2086
1 tài liệu
0
793
1 tài liệu
0
775

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
1 tài liệu
0
814
26/09/2018
10 tài liệu
0
6422
26/09/2018
3 tài liệu
0
1985
26/09/2018
1 tài liệu
0
799
26/09/2018
5 tài liệu
0
2919
26/09/2018
1 tài liệu
0
731
26/09/2018
3 tài liệu
0
2397
26/09/2018
1 tài liệu
0
3389
26/09/2018
2 tài liệu
0
2086
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
1 tài liệu
0
775