Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp - khoá huấn luyện "THỰC CHIẾN" dành cho Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa - giải quyết những khó khăn trong quá trình huy động vốn đầu tư.

Giúp chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên 3 năm quản trị tài chính doanh nghiệp của mình một cách bài bản.                                                                                                                   

Khóa "Huấn luyện Sở Hữu Doanh Nghiệp Mơ Ước" ra đờii với mục tiêu hỗ trợ chủ doanh nghiệp xây dựng và vận hành mô hình kinh doanh vận hành hoàn chỉnh.   

Hãy cho tôi họ tên, SĐT và email dưới post này. Tôi sẽ gửi cho bạn ngay vé tham sự MIỄN_PHÍ chương trình “TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP”- chương trình đã khai sáng tuy duy của tôi.

Giúp bạn tối ưu tài chính cá nhân, xây dựng doanh nghiệp bài bản và hướng đến việc tự do tài chính từ kinh nghiệm thực tế của ông chủ lớn và chuyên gia kinh tế. Khoá huấn luyện chiến lược tài chính cá nhân phù hợp với người làm công ăn lương đến ông chủ hay cả những nhà đầu tư.

VERCO hợp tác toàn diện với SISME – Bộ khoa học công nghệ tổ chức khóa đào tạo MASTER GLOBAL COACH. Khóa đào tạo này sẽ giúp học viên tiếp cận với VERCO và hệ sinh thái VERIG PLATFORM hiệu quả hơn. Trực tiếp kèm cặp huấn luyện (coaching) đảm bảo việc áp dụng tối đa kiến thức vào thực tiễn.