Tài liệu

HR strategy

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chỉ số KPI cho 

HR strategy

Stt English

VietNamese

01

FTEs per HR department FTE

 

FTEs per human resources (HR) 
department FTE.

Formula:
[HR department FTE] divided by [total 
FTE]

Unit: FTE

02

HR department cost per FTE

 

Human resources (HR) department cost 
per FTE.

Formula:
[HR department costs] divided by 
[number of FTE]

Unit: Money

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
452
0 trang
0
418
0 trang
0
429
0 trang
0
434
0 trang
0
461
0 trang
0
723

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
599
1 tài liệu
0
598
2 tài liệu
0
1081
1 tài liệu
0
719

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
599
17/01/2019
1 tài liệu
0
598
17/01/2019
2 tài liệu
0
1081
17/01/2019
1 tài liệu
0
719
17/01/2019
2 tài liệu
0
1070